Logo for print

Strategidirektør i Direktoratet for e-helse, Roar Olsen, har besvart spørsmål om  fremtidsvisjonene for et heldigitalisert helsevesen, blant annet veien videre mot Én innbygger-én journal.

Hvordan skal pasienter som ikke henger med i den digitale utviklingen ivaretas, og hva kan vi gjøre for at helsepersonell og IT-utviklere enklest mulig kan samarbeide?

Les alle svarene her (bioingeniøren.no)