Logo for print

Et stort antall pasienter skifter fastlege årlig og tidligere har det ikke vært mulig å overføre journaler elektronisk i forbindelse med fastlegebytte.

At journalinformasjonen ikke er tilgjengelig kan få konsekvenser for både behandling og den videre pasientoppfølgingen. Elektronisk overføring av journal vil kunne bidra til bedre kvalitet, effektivitet og service i forhold til både pasienten og helsetjenesten.

Les mer om elektronisk overføring av fastlegejournal her.