Logo for print
Den nasjonale e-helsekonferansen, EHiN, ble arrangert i Oslo Spektrum 31. oktober og 1. november. EHiN er Norges ledende konferanse for digitalisering av helsesektoren, og Direktoratet for e-helse er en av konferansens mange samarbeidspartnere.

Direktoratet for e-helse hadde tatt med seg «grunnmuren» på stand, og her er det felles grunndata, e-helsestandarder, informasjonssikkerhet og terminologi som får seg et løft. Foto: Aksel Overskott/Direktoratet for e-helse.

Bent Høie: Vi må gjøre fastlegen digital

Konferansen åpnet med en samtale rundt et «spisebord» hvor Helse- og omsorgsminister Bent Høie diskuterte ulike perspektiver på e-helse med en kreftpasient, en brukerrepresentant og en kliniker. Høie pekte på at det er viktig at fastlegen arbeider digitalt og tilbyr digitale tjenester, framfor å ha mange digitale «engangsleger» med løsninger som ikke snakker sammen. Kliniker Ida Susanna Fattah tok opp at det samtidig er viktig å huske på at folk er forskjellige og har ulike behov gjennom livet, noe Høie og de to andre rundt bordet sa seg enig i.

Samarbeid om felles løsninger er vanskelig – men mulig

Direktør i Direktoratet for e-helse, Christine Bergland, fortalte fra hovedscenen at det tidligere var lovverket som var til hinder for digitaliseringen av helsesektoren. Nå er hovedutfordringen at tusenvis av virksomheter i dag får pengene sine hver for seg, noe som gjør det vanskelig å bli enige om felles løsninger, sa Bergland og fortsatte med å presentere en mulig løsning på dette: All utvikling, drift og forvaltning av felles løsninger skal finansieres av aktørene, enten de er private eller offentlige. Mer om mulige fremtidige finansieringsmodeller kan man lese i en ny rapport om IKT-organisering i helsesektoren som kommer ut 15. november. Rapporten vil bli publisert på ehelse.no.

Behov for fortgang

I løpet av EHiN ble det flere ganger sagt fra talerstolen at vi vet hvor vi vil. Vi ønsker oss et helse-Norge som fungerer. Som tar hensyn til ulike behov, i ulike faser av livet, og som lar oss navigere sømløst mellom helsetjenestene. Det som behøves nå, er fortgang. Neste gang vi samles på EHiN har vi forhåpentligvis kommet enda lengre på vei mot visjonen om et enklere helse-Norge. Vi ses neste år!