Logo for print

Årsak til nedetiden er foreløpig ikke kjent, men det pågår analyser for å finne årsak.
Hendelsen skjedde ca kl 11:50 og berørte brukere i hele landet. Det ble umiddelbart igangsatt arbeid med å lokalisere og rette feilen.


- Slike saker har høyeste prioritet hos oss, sier avdelingsdirektør Ingar Dahl i Direktoratet for e-helse som viser til at lege og apotek har gode rutiner som sikrer at det alltid er mulig å få utlevert livsviktig medisin. 

 
- Det er viktig å huske at det ikke er fare for liv og helse ved manglende tilgang til e-resepter. Legen kan bruke back-up-løsninger som papirresept. Dersom en pasient ikke kan vente på å få utlevert medisinen sin, kan apoteket ta i bruk såkalt "nødekspedisjon". 

Apoteket kan også kontakte legen og be om å få telefon- eller faksresept.