Logo for print

På oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet (HOD) har Direktoratet for e-helse 

Rapporten er en oppdatering av en tilsvarende analyse fra 2014, og inneholder sentrale nøkkeltall.

Vurderinger og forslag knyttet de regionale helseforetakenes samordning innen IKT kommer i oktober.