Logo for print

​Statsråden er en av dem som i dag deltar i en markering for å åpne direktoratet.

Direktør i det nye direktoratet Christine Bergland gleder seg til å ta fatt på en ny epoke etter at hun i flere år har bygget opp et e-helsemiljø i Helsedirektoratet.

Store utfordringer

- Som myndighet skal vi jobbe for å samle helse- og omsorgssektoren slik at det kan tas felles beslutninger til beste for innbyggerne. Denne sektoren trenger felles innsats og styring. Det skal vi bidra til. For eksempel vil vi få på plass en ny styringsmodell slik at ressursene kan koordineres bedre enn hittil, sier Bergland.

Hun fremholder at det er store utfordringer på e-helseområdet blant annet fordi det er så mange ulike aktører som tar egne IKT-beslutninger og bruker systemer som ikke fungerer godt nok sammen. Derfor har Direktoratet for e-helse en stor og krevende jobb foran seg.

Nasjonal myndighet

Direktoratet skal være nasjonal myndighet på e-helseområdet og forvalte nasjonale løsninger som e-resept, helsenorge.no og kjernejournal.

- Gjennom disse tjenestene vil vi forbedre og forenkle hverdagen både for helsepersonell og innbyggere. Vi vil samarbeide godt med alle aktørene, leverandørene og ikke minst lytte godt til behovene, sier Bergland. 

Det nye direktoratet holder til i lokaler på Skøyen i Oslo og har en avdeling i Trondheim. Direktoratet er opprettet med utgangspunkt i det som fram til nyttår var e-helsedivisjonen i Helsedirektoratet.