Logo for print

​Den store felles visjonen om Én innbygger-én journal vil prege alle som jobber i helsesektoren i årene framover.

Samfunnsøkonomisk gevinst

– For å bygge om systemet til det vi foreslår må det investeres mer samtidig som dagens system må fungere til det nye kan overta. Men det er betydelige samfunnsøkonomiske gevinster å hente når vi kommer i mål. Den største gevinsten er den enkle tilgangen til all relevant informasjon for de som skal behandle en pasient. Det vil gi oss målbart bedre kvalitet på behandlingen og i tillegg bedre pasientsikkerhet, sier divisjonsdirektør i Direktoratet for e-helse, Roar Olsen.

Les mer om hva to av våre direktører forteller i Teknisk Ukeblad (TU) om veien videre og arbeidet Direktoratet for e-helse skal gjøre her. (tu.no)