Logo for print

- Disse anbefalingene er beregnet på kommunene som skal anskaffe trygghetsteknologi og leverandørene som utvikler produkter. Kommunene kan bruke anbefalingene i sine anskaffelsesgrunnlag, mens leverandørene kan bruke anbefalingene til å vite hva de vil bli bedt om, sier prosjektleder Astrid Nyeng og seniorrådgiver Thor Steffensen.

 

Innholdet i rapporten er tidligere presentert i dialogmøter Velferdsteknologiprogrammet har holdt med både leverandørselskapene og de ti største kommunene i landet.

Responssenter

- Det viktigste er at alle må kunne være trygg på at teknologien virker, og at tjenestemottakeren blir fulgt opp, sier Astrid Nyeng.

Rapporten gir anbefalinger på krav til:

  • Teknisk løsning hos tjenestemottaker

  • Pålitelig kommunikasjonsløsning mellom tjenestemottaker og responssenter

  • Responssenterløsning og teknisk driftsløsning

  • Informasjonsutveksling mellom responssenter og fagsystem/elektronisk pasientjournal

Kommunale anskaffelser av trygghetsskapende teknologier baseres på til dels differensierende tekniske spesifikasjoner. En status viser at de fleste kommunene i Norge representerer små markeder hver for seg. Tallene forteller at 94 prosent av kommunene i landet har færre enn 500 trygghetsalarmer. Ulike spesifikasjoner gir ikke grunnlag for likeverdige tjenester til tjenestemottakere. Mange små anskaffelser med noe ulike spesifikasjoner gir heller ikke et godt grunnlag for et bærekraftig leverandørmarked.

Felles løsninger for trygghetsteknologi

Formålet med rapporten er å utdype anbefalingene i IS-2402, «Arkitektur for Velferdsteknologi – anbefalinger for utprøving og faser for realisering» og å gi kommuner, leverandører og andre som skal implementere trygghetsskapende teknologi i tjenestene et felles grunnlag for å anskaffe og utvikle løsninger innenfor rammen av den anbefalte arkitekturen.

Tilgjengelig rådgivning i E-helse

Direktoratet for e-helse vil følge opp anbefalingene med å ha ressurser tilgjengelig for rådgivning knyttet til anskaffelser og dialog med leverandører og ved å videreutvikle anbefalingene når det foreligger ny erfaring og kunnskap.

 

​Fant du det du lette etter?​