Logo for print

​Helse Midt-Norge RHF er gjennom Helseplattformen gitt i oppdrag å være et regionalt utprøvingsprogram for det anbefalte nasjonale målbildet i «Én innbygger – én journal» og et mulig startpunkt for en felles nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste. I første omgang skal Helseplattformen anskaffe og innføre ny, felles pasientjournal for helseforetakene i Midt-Norge.

Samarbeidsmodell

Direktoratet for e-helse har av regjeringen fått i oppdrag å samarbeid tett med Helse Midt og etablere en samarbeidsmodell mellom det nasjonale planarbeidet og Helseplattformen.

- Vi gleder oss spesielt til å samarbeide tett med kommunene i hele landet om å anskaffe en felles løsning og til å jobbe tett med Helseplattformen i Midt-Norge, sa direktør i Direktoratet for e-helse, Christine Bergland, i sommer.

Arbeidet med å evaluere søknadene starter nå, og hvilke leverandører som prekvalifiseres blir klart i løpet av desember.

Se listen over samtlige leverandører som har søkt kvalifisering her.