Logo for print

 

 

Ny e-helseorganisering planlegges – vår anbefaling vil innebære en deling av Direktoratet for e-helsehttps://ehelse.no/nyheter/ny-e-helseorganisering-planlegges-var-anbefaling-vil-innebere-en-deling-av-direktoratet-for-e-helseNy e-helseorganisering planlegges – vår anbefaling vil innebære en deling av Direktoratet for e-helse20.04.2018 06:03:00Direktoratet for e-helse anbefaler en mulig e-helseorganisering som innebærer at flere oppgaver direktoratet har i dag flyttes til en ny nasjonal tjenesteleverandør.
Ny rapport: Utviklingstrekk på e-helseområdethttps://ehelse.no/nyheter/ny-rapport-utviklingstrekk-pa-e-helseomradetNy rapport: Utviklingstrekk på e-helseområdet16.04.2018 13:57:00Rapporten Utviklingstrekk 2018 er første utgave av Direktoratet for e-helses årlige kunnskapsgrunnlag. Rapporten beskriver utviklingstrekk og trender av betydning for utvikling på e-helseområdet.
Trenger du tilgang til helsedata? Sjekk nye helsedata.org!https://ehelse.no/nyheter/trenger-du-tilgang-til-helsedata-sjekk-nye-helsedataorgTrenger du tilgang til helsedata? Sjekk nye helsedata.org!05.04.2018 14:09:00På det nye nettstedet kan du finne sentrale helseregistre og nasjonale medisinske kvalitetsregistre.
Normkonferansen – rekordstor interesse for informasjonssikkerhet og personvernhttps://ehelse.no/nyheter/normkonferansen-rekordstor-interesse-for-informasjonssikkerhet-og-personvernNormkonferansen – rekordstor interesse for informasjonssikkerhet og personvern06.12.2017 12:51:00Med EUs nye personvernforordning like rundt hjørnet var det ekstra mange påmeldte til årets utgave av Normkonferansen.
Ny rapport om informasjonssikkerhethttps://ehelse.no/nyheter/ny-rapport-om-informasjonssikkerhetNy rapport om informasjonssikkerhet30.11.2017 12:58:00Har helsetjenesten kontroll på risiko og høy bestillerkompetanse, kan private leverandører bidra til at helseopplysningene våre er trygge og tilgjengelige.
HelseID lanseres i daghttps://ehelse.no/nyheter/helseid-lanseres-i-dagHelseID lanseres i dag20.11.2017 09:17:00En ny felles påloggingsløsning for helse- og omsorgssektoren, HelseID, lanseres mandag 20. november.
Digitalisering for morgendagens helsetjenestehttps://ehelse.no/nyheter/digitalisering-for-morgendagens-helsetjenesteDigitalisering for morgendagens helsetjeneste17.11.2017 11:11:00For å øke kvaliteten i dagens helsetjeneste og for å gi pasientene og helsepersonell det de trenger i fremtiden, er digitalisering en nøkkel. For å få til mer digitalisering har vi tre anbefalinger.
EHiN 2017 – vi må samarbeide merhttps://ehelse.no/nyheter/ehin-2017-vi-ma-samarbeide-merEHiN 2017 – vi må samarbeide mer03.11.2017 11:47:00Årets nasjonale e-helsekonferanse er over, og blant personvern, kunstig intelligens og velferdsteknologi var en ting sikkert: Skal vi lykkes med å gjøre fremtidens helsetjeneste så god som alle ønsker, må vi samarbeide.
Derfor må vi forske mer på e-helsehttps://ehelse.no/nyheter/derfor-ma-vi-forske-mer-pa-e-helseDerfor må vi forske mer på e-helse31.10.2017 08:06:29Det er behov for mer kunnskap på e-helseområdet, men likevel forskes det for lite på digitaliseringen av helsesektoren. Direktoratet for e-helse peker på fire prioriterte kunnskapsbehov i en ny rapport.
kith.no legges ned fra 1. januar 2018https://ehelse.no/nyheter/kithno-legges-ned-fra-1-januar-2018kith.no legges ned fra 1. januar 201823.10.2017 11:32:00​kith.no er nettstedet til Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren (KITH). KITH etablerte standarder og forvaltet kodeverk til bruk i det norske helsevesen i perioden 1990-2012.
Høringsuttalelse: Produktstrategi for digital postkassehttps://ehelse.no/nyheter/horingsuttalelse-produktstrategi-for-digital-postkasseHøringsuttalelse: Produktstrategi for digital postkasse02.10.2017 09:50:49Vi støtter Difis arbeid med å etablere gode og brukerorienterte digitale tjenester, men mener at det er viktigere å jobbe for avanserte innsyns- og dialogløsninger enn en postkasse for brev.
Direktoratet for e-helse starter med nyhetsbrevhttps://ehelse.no/nyheter/direktoratet-for-e-helse-starter-med-nyhetsbrevDirektoratet for e-helse starter med nyhetsbrev28.09.2017 14:27:00Er du interessert i digitaliseringen av helse- og omsorgssektoren? Da kan du melde deg på nyhetsbrevet til Direktoratet for e-helse.
Kobler velferdsteknologi og pasientjournalhttps://ehelse.no/nyheter/kobler-velferdsteknologi-og-pasientjournalKobler velferdsteknologi og pasientjournal21.09.2017 22:00:00Nasjonalt velferdsteknologiprogram vil etablere et teknologisk knutepunkt for å utveksle data mellom velferdsteknologi og elektronisk pasientjournal (EPJ).
Direktoratet for e-helse har vurdert IKT i de regionale helseforetakenehttps://ehelse.no/nyheter/direktoratet-for-e-helse-har-vurdert-ikt-i-de-regionale-helseforetakeneDirektoratet for e-helse har vurdert IKT i de regionale helseforetakene13.07.2017 07:53:00
Setter velferdsteknologi på kartethttps://ehelse.no/nyheter/setter-velferdsteknologi-pa-kartetSetter velferdsteknologi på kartet27.06.2017 10:10:00Nasjonalt senter for e-helseforskning har laget en visuell oversikt over velferdsteknologiprosjekter i norske kommuner. Siden 2013 har senteret registrert over 200 prosjekter som er eller har vært aktive i kommunene.
Eldre lærer å bruke mobil og nettbretthttps://ehelse.no/nyheter/eldre-lerer-a-bruke-mobil-og-nettbrettEldre lærer å bruke mobil og nettbrett07.06.2017 09:00:58Flere eldre mestrer mobiltelefon og nettbrett og flere eldre bruker teknologien i sosiale relasjoner. Opplæring i å bruke mobiltelefon og nettbrett har bidratt til at eldre får mulighet til å opprettholde sosiale nettverk.
Mer velferdsteknologi i kommunenehttps://ehelse.no/nyheter/mer-velferdsteknologi-i-kommuneneMer velferdsteknologi i kommunene07.06.2017 08:36:09Velferdsteknologi kan bidra til tryggere og bedre tjenester for pasienter, brukere og deres pårørende. Nær 200 kommuner er med i prosjekter som nå får tilskuddsmidler til innføring av velferdsteknologiske løsninger.
Prosjektet Elektronisk helsekort for gravide utsetteshttps://ehelse.no/nyheter/prosjektet-elektronisk-helsekort-for-gravide-utsettesProsjektet Elektronisk helsekort for gravide utsettes01.06.2017 11:02:00Direktoratet for e-helse har besluttet å utsette prosjektet Elektronisk helsekort for gravide til senhøsten 2017.
Utreder ny nasjonal forskrivningskomponenthttps://ehelse.no/nyheter/utreder-ny-nasjonal-forskrivningskomponentUtreder ny nasjonal forskrivningskomponent01.06.2017 14:10:00Direktoratet for e-helse utreder en ny nasjonal forskrivningskomponent som blant annet kan fjerne behovet for å utvikle samme funksjonalitet parallelt i ulike EPJ-systemer.
Ny nasjonal e-helsestrategihttps://ehelse.no/nyheter/ny-nasjonal-e-helsestrategiNy nasjonal e-helsestrategi01.06.2017 14:10:00En felles nasjonal e-helsestrategi frem mot 2022 er nå klar. Den skal samle norsk helse- og omsorgstjeneste og sørge for felles retning mot målet om én journal.