Logo for print

 

 

Kobler velferdsteknologi og pasientjournalhttps://ehelse.no/nyheter/kobler-velferdsteknologi-og-pasientjournalKobler velferdsteknologi og pasientjournal21.09.2017 22:00:00Nasjonalt velferdsteknologiprogram foreslår å etablere et teknologisk knutepunkt for å utveksle data mellom velferdsteknologi og elektronisk pasientjournal (EPJ).
E-resept fungerer igjenhttps://ehelse.no/nyheter/e-resept-fungerer-igjenE-resept fungerer igjen24.08.2017 12:00:00Reseptformidleren fungerer nå normalt etter å ha vært ute av drift ca. to timer i formiddag.
Direktoratet for e-helse har vurdert IKT i de regionale helseforetakenehttps://ehelse.no/nyheter/direktoratet-for-e-helse-har-vurdert-ikt-i-de-regionale-helseforetakeneDirektoratet for e-helse har vurdert IKT i de regionale helseforetakene13.07.2017 07:53:38
Setter velferdsteknologi på kartethttps://ehelse.no/nyheter/setter-velferdsteknologi-pa-kartetSetter velferdsteknologi på kartet27.06.2017 10:10:00Nasjonalt senter for e-helseforskning har laget en visuell oversikt over velferdsteknologiprosjekter i norske kommuner. Siden 2013 har senteret registrert over 200 prosjekter som er eller har vært aktive i kommunene.
Eldre lærer å bruke mobil og nettbretthttps://ehelse.no/nyheter/eldre-lerer-a-bruke-mobil-og-nettbrettEldre lærer å bruke mobil og nettbrett07.06.2017 09:00:58Flere eldre mestrer mobiltelefon og nettbrett og flere eldre bruker teknologien i sosiale relasjoner. Opplæring i å bruke mobiltelefon og nettbrett har bidratt til at eldre får mulighet til å opprettholde sosiale nettverk.
Mer velferdsteknologi i kommunenehttps://ehelse.no/nyheter/mer-velferdsteknologi-i-kommuneneMer velferdsteknologi i kommunene07.06.2017 08:36:09Velferdsteknologi kan bidra til tryggere og bedre tjenester for pasienter, brukere og deres pårørende. Nær 200 kommuner er med i prosjekter som nå får tilskuddsmidler til innføring av velferdsteknologiske løsninger.
Se vår årsrapport for 2016https://ehelse.no/nyheter/se-var-arsrapport-for-2016Se vår årsrapport for 201601.06.2017 14:40:03Direktoratet for e-helse ble etablert 1. januar 2016 med mål om å øke den nasjonale satsingen på digitalisering for å skape økt effektivitet og kvalitet i helsetjenesten.
Prosjektet Elektronisk helsekort for gravide utsetteshttps://ehelse.no/nyheter/prosjektet-elektronisk-helsekort-for-gravide-utsettesProsjektet Elektronisk helsekort for gravide utsettes01.06.2017 11:02:00Direktoratet for e-helse har besluttet å utsette prosjektet Elektronisk helsekort for gravide til senhøsten 2017.
Utreder ny nasjonal forskrivningskomponenthttps://ehelse.no/nyheter/utreder-ny-nasjonal-forskrivningskomponentUtreder ny nasjonal forskrivningskomponent01.06.2017 14:10:00Direktoratet for e-helse utreder en ny nasjonal forskrivningskomponent som blant annet kan fjerne behovet for å utvikle samme funksjonalitet parallelt i ulike EPJ-systemer.
Ny nasjonal e-helsestrategihttps://ehelse.no/nyheter/ny-nasjonal-e-helsestrategiNy nasjonal e-helsestrategi01.06.2017 14:10:00En felles nasjonal e-helsestrategi frem mot 2022 er nå klar. Den skal samle norsk helse- og omsorgstjeneste og sørge for felles retning mot målet om én journal.
Ny avtale skal gi forskere bedre tilgang til helsedatahttps://ehelse.no/nyheter/ny-avtale-skal-gi-forskere-bedre-tilgang-til-helsedataNy avtale skal gi forskere bedre tilgang til helsedata27.02.2017 15:39:00Forskningsrådet og Direktoratet for e-helse inngår en samarbeidsavtale om å etablere løsninger for enklere tilgang på helsedata til forskning.
Konkurransegrunnlaget for Helseplattformen er sendt uthttps://ehelse.no/nyheter/konkurransegrunnlaget-for-helseplattformen-er-sendt-utKonkurransegrunnlaget for Helseplattformen er sendt ut06.02.2017 14:08:00Prosjektet går nå inn i en ny fase, der fokus blir på dialog med de utvalgte leverandørene for å finne best mulige løsning.
Innsyn i journal gir økt trygghethttps://ehelse.no/nyheter/innsyn-i-journal-gir-okt-trygghetInnsyn i journal gir økt trygghet02.02.2017 14:01:00Pasienter som leser sykehusjournalen sin på helsenorge.no føler seg tryggere, viser en ny undersøkelse.
Direktoratet for e-helse inviterer til leverandørmøte om velferdsteknologihttps://ehelse.no/nyheter/direktoratet-for-e-helse-inviterer-til-leverandormote-om-velferdsteknologiDirektoratet for e-helse inviterer til leverandørmøte om velferdsteknologi31.01.2017 12:28:00Direktoratet for e-helse (Velferdsteknologiprogrammet) og Oslo kommune (eVIK-prosjektet) inviterer til leverandørmøte 16. februar. Meld deg på!
Store gevinster av velferdsteknologihttps://ehelse.no/nyheter/store-gevinster-av-velferdsteknologiStore gevinster av velferdsteknologi30.01.2017 09:55:00Nasjonalt velferdsteknologiprogram har gjort opp status for utprøving av velferdsteknologi i 34 kommuner fra 2013-2016, og konklusjonen er klar.
Kjernejournal vant Bedre stat-prisen 2017https://ehelse.no/nyheter/kjernejournal-vant-bedre-stat-prisen-2017Kjernejournal vant Bedre stat-prisen 201725.01.2017 09:06:00Kjernejournal vant prisen fordi den bidrar til at helse- og omsorgssektoren sparer tid, ressurser og skaper bedre samhandling.
Kan angst og depresjon behandles via internett?https://ehelse.no/nyheter/kan-angst-og-depresjon-behandles-via-internettKan angst og depresjon behandles via internett?20.01.2017 10:40:42Det prøver Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse nå å finne ut av. I et forprosjekt kartlegges det hvordan teknologiske hjelpemidler kan hjelpe i mestring av psykisk sykdom. Målet er å få på plass en nasjonal løsning.
Foreslår ny plattform for helseanalysehttps://ehelse.no/nyheter/foreslar-ny-plattform-for-helseanalyseForeslår ny plattform for helseanalyse18.01.2017 13:09:00Ny rapport foreslår hvordan data fra ulike helseregistre kan utnyttes bedre til forskning, behandling, styring og næringsutvikling.
Ingen trenger lenger å søke om frikort for helsetjenesterhttps://ehelse.no/nyheter/ingen-trenger-lenger-a-soke-om-frikort-for-helsetjenesterIngen trenger lenger å søke om frikort for helsetjenester11.01.2017 13:29:56Frikort kommer nå automatisk i posten til brukerne når de har nådd nødvendig beløp i egenandeler.
Norge inn i SNOMED Internationalhttps://ehelse.no/nyheter/norge-inn-i-snomed-internationalNorge inn i SNOMED International10.01.2017 10:01:11Norge blir nå medlem av SNOMED International. Dermed kan Direktoratet for e-helse evaluere videre hvordan SNOMED CT-terminologien kan understøtte morgendagens helsevesen i Norge.