Logo for print

​EUs personvernforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 implementeres i Norge som lov ved ny personopplysningslov i 2018. Dette fører også til enkelte endringer i helselovgivningen.

I 2017 ble det satt i gang et tilpasnings- og utviklingsarbeid av Normen. Dette omfatter å sikre at Normens krav er i overenstemmelse med nytt lovverk, utvide Normens område til også å omfatte mer personvern og å oppdatere Normen med nye krav tilpasset den teknologiske utviklingen.

Versjon 5.3 er det første skrittet i denne oppdateringen. Les mer om hva som kommer i v5.3 og prosessen videre her.

Utkastet til Normen v5.3 er nå sendt styringsgruppen for Normen. Den skal behandles i styringsgruppemøtet 31. mai. 18

Vi inviterer alle om ønsker å gi innspill. Innspill som ikke passer å ta med i revisjon av v5.3 vil bli tatt med i arbeidet med v6.0. Vi ber dere bruke denne malen. Innspill sendes sikkerhetsnormen@ehelse.no

Normen v5.3 finner dere her.   

 

Sist oppdatert: 15. mai 2018

​Fant du det du lette etter?​