Logo for print

Prosjektets mål er å gi innbyggerne en best mulig medisinsk nødmeldetjeneste gjennom å anskaffe teknologi som:

  • Gjør AMK i stand til effektivt å kunne håndtere nødsamtaler i henhold til samfunnets forventninger, samt lover og forskrifter
  • Gir riktig utnyttelse av ressurser og tilordning av beste respons gjennom bedre beslutningsstøtte
  • Gjør helseforetakene bedre i stand til å håndtere pasientflyt i forhold til akuttmedisinske hendelser
  • Gjør helseforetakene bedre i stand til å kunne samhandle med primærhelsetjenesten om akutte hendelser
  • Legger til rette for overordnet virksomhetsstyring og forskning

 AMK er en del av spesialisthelsetjenesten, men samhandler i mange tilfeller med primærhelsetjenesten og andre nødetater ved håndtering av akuttmedisinske hendelser. Prosjektet har dialog med disse enhetene ved kartlegging av anskaffelsen.

 Tidsplan

Noen viktige milepæler i anskaffelsesprosjektet:

Kontakt:

Oddmund Aase, prosjektleder oddmund.aase@nasjonalikt.no +47 992 88 018

Joakim Kosmo, ass. prosjektleder joakim.kosmo@sykehuspartner.no +47 480 49 369

Nils Harald Holsen, virksomhetsarkitekt, nils.harald.holsen@nasjonalikt.no +47 905 44 879

 

Sist oppdatert: 26. november 2015

​Fant du det du lette etter?​