Logo for print

​Standarden beskriver prinsippene for tjenestebasert adressering og blant annet hvor informasjon om avsender og mottaker skal plasseres i elektroniske meldinger som sendes over helsenettet. Enhetlig implementering av tjenestebasert adressering er viktig for å oppnå målsettingen om at elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren skal være effektiv og sikker, etterleve myndighetskrav og foregå enhetlig med høy tillit blant aktørene i sektoren.

Tjenestebasert adressering del 1: Generelle krav (HIS 1153-1:2016)

Tjenestebasert adressering del 2: Identifikatorer ved elektronisk samhandling (HIS 1153-2:2016)

Tredelt standard

Standarden for tjenestebasert adressering består av tre deler som til sammen utgjør standard for tjenestebasert adressering. Del 1 og del 2 er en revidering av HIS 1153:2015 og er de to delene som er ferdigstilt og vedtatt.

I tillegg er det igangsatt et arbeid med del 3 av standarden som planlegges ferdigstilt i løpet av første halvår 2017. Del 3 vil være en utvidelse av standarden og vil omfatte krav til tjenestetyper.

Enhetlig adressering

Å vedta del 1 og del 2 av standarden er viktig for at sektoren skal komme videre i arbeidet med å implementere enhetlig tjenestebasert adressering. Sektoren har videre utarbeidet planer for implementasjon av standarden gjennom aksjonsgruppene i program felles infrastruktur (FIA), herunder FIA samhandling, vil parallelt med utarbeidelse av del 3 av standarden være en pådriver for at planene følges opp.

 

Sist oppdatert: 3. november 2016

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin