Logo for print

​Utredningen av Én innbygger-én journal identifiserte betydelige gevinster knyttet til hva slags effekter e-helseløsninger kan ha. Veldig lite av denne dokumentasjonen var imidlertid knyttet til den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Programmet Helseplattformen i region Midt-Norge er derfor valgt som startpunkt og regionalt utprøvingsprogram for målet om én nasjonal løsning for hele helse- og omsorgstjenesten.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet skal gjennomføre nullpunktsmålinger på ulike områder for å kunne vurdere hvordan Én innbygger-én journal fungerer i kommunal helse- og omsorgstjeneste. I tillegg skal prosjektet gi oversikt over hvor mye tid som brukes til innhenting og bearbeiding av behandlingsinformasjon.

En nullpunktsmåling vil si å måle tilstanden før og etter et prosjekt eller tiltak er implementert, for å kunne sammenligne og vurdere hvordan effekten har vært.

Arbeidet foregår i tett samarbeid med de ulike delene av helse- og omsorgstjenesten; kommunesektoren, spesialisthelsetjenesten, øvrige nasjonale fagmyndigheter og pasient- og brukerorganisasjoner.

Sist oppdatert: 26. juni 2017

​Fant du det du lette etter?​