Søk

Veileder video-, lyd og bildeopptak i helse- og omsorgssektoren

Veilederen gir anbefalinger om informasjonssikkerhet og personvern ved bruk av video-, lyd- og bildeopptak.

Video-, lyd- og bildeopptak i helse- og omsorgssektoren - en veileder (PDF)

Redigerbar mal for risikovurdering fra Veileder Video-, lyd- og bildeopptak i helse- og omsorgssektoren (Word)

Redigerbare eksempler på samtykkeskjema fra Veileder Video-, lyd- og bildeopptak i helse- og omsorgssektoren (Word)

Formål med veilederen

Helsehjelp, kvalitetssikring, undervisning/opplæring/veiledning og forskning. I tillegg inneholder den eksempler på informasjonsskriv/samtykkeskjema samt mal for risikovurdering.

Helselovgivningens alminnelige regler for behandling av helse- og personopplysninger vil gjelde ved bruk av video-, lyd- og bildeopptak. Dette omfatter blant annet reglene om taushetsplikt, kommunikasjon av opplysninger, og pasient- og brukerrettigheter.

Komplisert lovverk

Det er fra sektoren uttrykt at dette er en veileder de har ventet på. Området oppfattes som komplisert, både med hensyn til å ivareta krav i lovverket, og med tanke på utfordringer knyttet til informasjonssikkerhet. Et eksempel er hvor liten kontroll en databehandlingsansvarlig har på videoopptak som er lagret på små minnekort, eller enda verre, på privat utstyr som mobiltelefoner.

Personvern

I tillegg kommer særlige personvernutfordringer knyttet til bruk av video-, lyd- og bildeopptak som kan innebære at det stilles strengere krav til samtykke enn ved andre former for bruk av helse- og personopplysninger. Bruk av video-, lyd- og bildeopptak kan frembringe mer informasjon om den enkelte enn hva som er mulig ved muntlig eller skriftlig kommunikasjon. Avhengig av type opptak kan slik informasjon og oppleves mer belastende. For enkelte typer bildeopptak stilles derfor særlige krav til samtykke til både opptak og videre bruk.

Sikkerhet

Sikkerhetsmessig kan også video-, lyd- og bildeopptak by på utfordringer. Ved distribuert lagring på for eksempel minnekort eller bærbare pc-er, er det vanskelig å ha oversikt over hvor opptakene befinner seg. Dette kan blant annet medføre høyere risiko for at opptak kommer på avveie, eller at den databehandlingsansvarlige ikke klarer å oppfylle krav til sletting.

Om veilederen

Veilederen omtaler generelt regelverket ved bruk av video, - lyd og bildeopptak (kapittel 2), i tillegg til omtale av krav til internkontroll og informasjonssikkerhet (kapittel 8). I tillegg beskrives krav knyttet til spesifikke formål i kapittel 3 – 7. Disse kan leses uavhengig av hverandre.

Eksempler på informasjonsskriv/samtykkeskjema samt mal for risikovurdering publiseres også i redigerbart format, slik at den enkelte virksomhet enkelt kan redigere innholdet etter eget behov og ønske.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei