Søk

Veileder sosiale medier

Veilederen er rettet mot ledelsen i virksomheter som legger Normen til grunn for personvern- og informasjonssikkerhetsarbeidet og der bruk av sosiale medier har - eller kan få - et visst omfang.

Veileder i bruk av sosiale medier i helse-, omsorgs- og sosialsektoren (PDF)

Råd for bruk av sosiale medier for deg som jobber i virksomheten (Word)

Gode råd for bruk av sosiale medier for pasienter/brukere og deres pårørende (Word)

Veilederen inneholder også råd som retter seg mot pasienters bruk av sosiale medier. Blogging fra sykesengen er ikke uvanlig, og veilederen inneholder et eksempel på informasjon som kan distribueres til pasienter for å bidra til at personvernet ivaretas.

Støttedokument

Dokumentet er ment som et støttedokument under Normen, og skal først og fremst gi veiledning om personvernaspektene ved helsevirksomheters og helsepersonells bruk av Facebook, Twitter, blogger og lignende.

Veilederen omfatter overordnede problemstillinger ledelsen må ta stilling til.

Forslagene til råd og retningslinjer publiseres også i redigerbart format, slik at den enkelte virksomhet enkelt kan redigere innholdet etter eget behov og ønske

Fant du det du lette etter?
Ja Nei