Søk

Veileder i informasjonssikkerhet ved bruk av velferdsteknologi

Veilederen behandler informasjonssikkerhet ved utprøving, anskaffelse, drift og avvikling av velferdsteknologiske løsninger.

Veileder i informasjonssikkerhet ved bruk av velferdsteknologi (PDF)

Veilederen tar opp informasjonssikkerhetstema som er spesielle for velferdsteknologi, og innholdet struktureres som en tenkt prosess fra ide til anskaffelse. Risikovurdering er vektlagt, og fire nye eksempler er tatt inn.

Endringer i veilederen fra versjon 1.0 til 2.0

I nåværende versjon er temaer som gjelder personvern og juridiske problemstillinger (f.eks. dokumentasjon, samtykke, avstandsoppfølging) tatt ut. Layout er også endret: Kursiv og definisjoner er tatt ut, ny fonter brukt, og det er økt bruk av bilder og illustrasjoner.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei