Søk

Veileder i bruk av portalløsninger, sms og e-post

Veilederen gir informasjon til etterlevelse av kravene om tekniske og administrative tiltak ved etablering av løsninger for pasientkommunikasjon.

Personvern og informasjonssikkerhet i kontakten med pasient/bruker -En veileder i bruk av portalløsninger, SMS og e-post (PDF)

Veilederen gir hjelp til blant annet:

  • Ivaretakelse av kravet til samtykke fra pasienten/brukeren
  • Ivaretakelse av pasienten/brukerens rettigheter
  • Informasjon til pasienten/brukeren
  • Mulige teknologiske løsninger
  • Nødvendige prosedyrer

Veilederen inneholder også eksempler på samtykkeerklæring og risikovurdering.

Veilederen erstatter faktaark 32, 33 og 42 som nå er utgått.

Versjon 2 av veilederen

Ny versjon av veilederen ble godkjent av styringsgruppen 12. februar 2015. De viktigste endringene omfatter at presiseringen fra Normen 4.0 og 5.0 om at dersom pasient/bruker har oppgitt digital kontaktinformasjon (til virksomheten) kan dette anses som et samtykke til at virksomheten kan sende timepåminnelse per SMS.

Videre er rekkefølgen på kapitlene endret, slik at det antatt mest nyttige innholdet kommer lenger frem i dokumentet.

En mer detaljert endringslogg finnes fremst i dokumentet.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei