Søk

Presentasjoner

Presentasjoner fra avholdte kurs og konferanser 2018-2019

Kurs i informasjonssikkerhet basert på Normen for medisinsk-teknisk personell 02. - 03. april 2019

Tittel Foredragsholder
Introduksjon, om personvern og informasjonssikkerhet, Normen (PDF) Aasta M. Hetland, Direktoratet for e-helse
Trusler og sårbarheter i helse- og omsorgssektoren (PDF) Gunnar A. Johansen, HelseCERT
Normens veileder for informasjonssikkerhet og personvern, medisinsk utstyr (PDF) Jan Gunnar Broch, Direktoratet for e-helse
Gjennomføring av risikovurderinger (PDF) Andre Meldal, Norsk Helsenett
Normens faktaark og veiledere (PDF) Petter L. Andersen, Direktoratet for e-helse
Normens sikkerhetskrav (PDF) ​Jan Henriksen, Norsk Helsenett
Normens krav fra kravspesifikasjon til innføringsprosjekt (PDF) Jan Gunnar Broch, Direktoratet for e-helse
Medisinsk utstyr: Lovverk og tilsyn (PDF) Petter Alexander Strømme og Bjørn Kristian Berge, Statens Legemiddelverk
Normens fjernaksessveileder (PDF) ​Jan Henriksen, Direktoratet for e-helse

Normkonferansen 2018

Tittel Foredragsholder

Plenum dag 1:

Åpning av konferansen (PDF)

Christine Bergland, direktør, Direktoratet for e-helse
Nytt fra Helse- og omsorgsdepartementet (PDF) Sverre Engelschøn, Helserettsavdelingen og Bjørn Astad, E-helseavdelingen
Det skjedde i de dager, at personvernet var på alles lepper ​Bjørn Erik Thon, direktør, Datatilsynet
Men størst blant dem er tilgjengeligheten (PDF) Jan Fredrik Andresen, direktør, Helsetilsynet
Kan jeg stole på at dette blir mellom oss (PDF) Kjartan Olafsson, fastlege og leder i Legeforeningens IKT-utvalg
Pasientens stemme (PDF) Anne-Lise Kristensen, Pasientombudet i Oslo og Akershus
Nytt i Normen (PDF) Sekretariatet for Normen, Direktoratet for e-helse
Enkle og vanskelige spørsmål om personvernforordningen (PDF) Camilla Nervik og Ove Skaara fra Datatilsynet
Personvernforordningen – en praktisk tilnærming (PDF) Jan Sandtrø, advokat
Teknologi og trender 2019 ​Sven Ole Skrivervik, Basefarm
Bestiller/ dataansvarlig HF (PDF) Torkel Thune, Oslo universitetssykehus
Bestiller/ dataansvarlig Kommune​ Arnstein Vestad, informasjonssikkerhetsarkitekt, Trondheim kommune
Leverandørens stemme (PDF) Ole Tom Seierstad, Nasjonal sikkerhetsdirektør, Microsoft Norge
Cloud Security Alliance (PDF) ​Eirik Gulbrandsen, Cloud Security Alliance Norway

Parallell kommune, dag 2

Hjelp, jeg er ny sikkerhetsleder/ personvernombud (PDF)

John A. Horve  LMT Setesdal
Hvordan kan personvern- og informasjonssikkerhet håndteres i små helsevirksomheter Kjetil Solli og Regin Hjertholm, Trinnvis
Avvikshåndtering i Bergen kommune (PDF) Gøran Breivik, Bergen kommune
Velferdsteknologisk knutepunkt – risikovurderinger og avtaler Andre Meldal, Norsk Helsenett
Parallell HF, dag 2
Modernisert folkeregister (PDF)
Marit Larsen Haarr, Direktoratet for e-helse
Helsedata – sentrale personvern-problemstillinger (PDF) Maryke S. Nuth, Direktoratet for e-helse
Risikovurdering for folk og ledere – metode for enklere gjennomføring og tydeligere beslutningsunderlag (PDF) Åsmund Ahlmann Nyre, Hemit
eIDAS – ny lov om tillitstjenester og e-ID-rammeverket revideres: hva betyr dette for helsesektoren? (PDF) Jon Holden og Tor Alvik, DIFI

Parallell medisinsk utstyr, dag 2

Medisinsk utstyr – utfordringer sett fra IKT-siden - Del 1 - Del 2 (PDF)

Sven Wirsching og Kerstin Litvinski,

Sykehuspartner HF

MTU og PVF – en umulig kombinasjon? (PDF) Svein Medås, Haukeland universitetssjukehus
Medical Device Standards for Information Security– Concepts and Relevance (PDF)

Dr. Georg Heidenreich, Director Healthcare IT Standards

Siemens Healthcare GmbH

Parallell opplæring, dag 2

Opplæring cyber-sikkerhet

​Kjell Tore Fossmark,

HelseCERT, Norsk helsenett

Plenum, dag 2

Lærdommer etter angrepet mot Helse Sør-Øst (PDF)

Christian Jacobsen, informasjonssikkerhetsleder, Sykehuspartner
​Trusselvurdering og rikets tilstand (PDF) Gunnar A. Johansen, Avdelingsdirektør HelseCERT, Norsk helsenett
Live podcast fra NSM – en samtale om sikkerhet og helse Roar Thon, fagdirektør sikkerhetskultur, og Trond Øvstedal,informasjonssjef, Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Miniseminarer
Toward Healh Data Democracy (PDF)

Bian Yang, Assoc. Prof., Dr., Bian Yang,

NTNU CCIS

Kode 6 & 7 - adressesperre Rannveig Damlien, Kripos

Kunstig intelligens og personvern

Del 1 (PDF)

Del 2 (PDF)

Ted Tøraasen | teknolog

Christine D. Gjerdevik | juridisk seniorrådgiver, Datatilsynet

Introkurs Normen

Presentasjon dag 1 (PDF)

Presentasjon dag 2 (PDF)

Jan Henriksen, sekretaritatet for Normen
Fant du det du lette etter?
Ja Nei