Søk

Presentasjoner

Presentasjoner fra avholdte kurs og konferanser.

Introkurs Normen og kurs for medisinsk teknisk personell 12.-13. februar 2020

Tittel Foredragsholder
Introkurs Normen (PDF)

Aasta M. Hetland, Direktoratet for e-helse

Utvalgte faktaark og veiledere, og krav i kapittel 2 (PDF) Petter Ludvig Andersen, Direktoratet for e-helse
Risikostyring og risikovurdering (PDF) Andre Meldal, Norsk Helsenett
Krav til informasjonssikkerhet, kapittel 5 (PDF) Jan Henriksen, Direktoratet for e-helse
Normens veileder for informasjonssikkerhet og personvern medisinsk utstyr (PDF) Jan Gunnar Broch, Direktoratet for e-helse
Opplæring cybersikkerhet, trusselbilde og status i sektoren (PDF) Hans Kristian Strømme, Norsk Helsenett
Normens krav fra kravspesifikasjon til innføringsprosjekt (PDF) Jan Gunnar Broch, Direktoratet for e-helse
Problemstillinger knyttet til behandlingshjelpemidler/ medisinsk avstandsoppfølging (PDF) Petter Ludvig Andersen, Direktoratet for e-helse
Problemstillinger knyttet til behandlingshjelpemidler/ medisinsk avstandsoppfølging (PDF) Jan Gunnar Broch, Direktoratet for e-helse
Normens fjernaksessveileder (PDF) Jan Gunnar Broch, Direktoratet for e-helse

Normkonferansen, 26.-27 november 2019

Tittel Foredragsholder
Normkonferansen 2019 er i gang (PDF) Maria Jahrmann Bjerke, Helse- og omsorgsdepartementet
Hvordan kan vi sikre digital tillit? (PDF) Christine Bergland, Direktoratet for e-helse
Rikets tilstand (PDF) Johan Ronæs, Norsk helsenett
Kunstig intelligens i helsetjenesten – kvalitetssikring ved analyse av EPJ (PDF) Sverre Engelschiøn og Bjørn Astad, Helse- og omsorgsdepartementet
IKT-tilsynet – Normen(es) vokter og helsearbeidernes venn (PDF) Jan Fredrik Andresen, Helsetilsynet
Vi svinger pisken, lokker med gulrøtter og heier på et faxfritt helsevesen (PDF) Bjørn Erik Thon, Datatilsynet
Fra Nürnberg til kunstig intelligens og big data (PDF) Anne Kjersti Befring, Universitetet i Oslo
KIng of disruption? Kunstig intelligens i helsetjenesten – kvalitetssikring ved analyse av EPJ (PDF) Robert Jenssen, UiT Norges Arktiske Universitet
KIng of disruption? Nes (PDF) Catharina Nes, Datatilsynet
KIng of disruption? Goodwin (PDF) Morten Goodwin, Universitetet i Agder
Helseforskning – Hva er utfordringene? (PDF) Erlend Smeland, Oslo Universitetssykehus
Genteknologi – Når livet kan omprogrammeres (PDF) Sigrid Bratlie, Bioteknologirådet
Kommunesammenslåing og spleising av fagsystem (PDF) Knut Henrik Andersen, Direktoratet for e-helse
Behandlingsgrunnlag i kommunen (PDF) Nils Indahl, tidligere personvernombud i Drammen kommune
Oslo kommunes reise mot oversikt over behandlinger (PDF) Andre Nordbø, Oslo kommune
Identitet og HelseID for dummies (PDF) Steinar Noem, Norsk Helsenett/ Udelt
Presentasjon av case fra helseforetak (PDF) Steinar Noem, Norsk Helsenett/ Udelt
Kommunenes utfordringer med identitetsstyring (PDF) Lars Ursin Lunde, Direktoratet for e-helse
Veien videre for HelseID (PDF) Sara Simone Vanderberg, Direktoratet for e-helse
Risiko ved bruk av medisinsk avstandsoppfølging (PDF) Petter Ludvig Andersen, Direktoratet for e-helse
Developments of eHealth security in standards and regulations (PDF) Ben Kokx, Philips
Personvernkonsekvensvurdering i forskning (PDF) Hilde Olav, Kreftregistret
Microdata.no vinner av Datatilsynets innebygget personvern pris 2019 (PDF) Ørnulf Risnes, NSD og Svein Johansen, SSB
Grunnprinsipper for IKT sikkerhet (PDF) Are Søndenaa, NSM
Normens krav 2019 (PDF) Jan Henriksen, Direktoratet for e-helse
Styringssystem og sikkerhetskultur hos norsk helsearkiv (PDF) Glenn Hornset, Norsk Helsearkiv
HSPAMI framework (PDF) Prosper K. Yeng, NTNU
Risiko på nye måter (PDF) Kristine Stenbro, Datatilsynet
Når helsedata får vinger (PDF) Andre Meldal, Norsk helsenett
Å være lege på nye måter (PDF) Kaveh Rashidi, lege

Ser du etter eldre presentasjoner?

Ta kontakt med sikkerhetsnormen@ehelse.no.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei