Søk

Krav til elektronisk meldingsutveksling

Kravdokumentet, som inntil videre er veiledende, gir en god oversikt over de mest sentrale kravene/forholdene som må være på plass hos en aktør i helse-, sosial- og omsorgssektoren for at elektronisk meldingsutveksling skal være forsvarlig.

Krav til elektronisk meldingsutveksling (PDF).

Styringsgruppen for Norm for informasjonssikkerhet har 1.12.11. besluttet at kravdokumentet blir veiledende inntil videre, men får status som et bindende kravdokument på det tidspunktet styringsgruppen beslutter.

Bakgrunnen for dette vedtaket er de mange tilbakemeldingene i sektorhøringen om at flere av virksomhetene i sektoren behøvde tid for å være i stand til å oppfylle kravene. Styringsgruppen ønsker videre at man avventer ikrafttredelse av helseinformasjonssikkerhetsforskriften.

Dokumentet ble opprinnelig utarbeidet av Nasjonalt meldingsløft våren 2011. Den versjonen som ble forelagt styringsgruppa for Normen var en videreutvikling av det opprinnelige dokumentet. Hensikten er å gi en samlet oversikt over krav som stilles til aktører som vil samhandle ved bruk av elektronisk meldingsutveksling over helsenettet.

Kravene omfatter organisatoriske og tekniske forhold som hver virksomhet må ivareta for å kunne drive sikker elektronisk meldingsutveksling og avvikle papirforsendelser.

Hovedmålsettingen er å sikre at meldingene med korrekt innhold kommer frem til riktig mottaker til riktig tid.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei