Søk

Faktaark 54 - Videokonsultasjon

Faktaarket skal gi virksomheten oversikt over hvilke krav som skal ivaretas ved etablering og bruk av sanntidsløsninger med videokonsultasjon.

Faktaark 54 - Videokonsultasjon (PDF).

Sjekkliste med krav hentet fra faktaarket:

Faktaarket behandler to eksempler:

  • Videokonsultasjon mellom helsepersonell og kjent pasient.
  • Videokonsultasjon mellom helsepersonell og ukjent pasient

Videre omtaler faktaarket videokonsultasjon mellom helsepersonell uten at pasient er til stede. 

Faktaarket kan benyttes internt i virksomheten og mot leverandør. Faktaarket omtaler ikke lagring av videoopptak. For dette temaet vises det til Normens veileder om video-, lyd og bildeopptak i helse- og omsorgssektoren (PDF).

Fant du det du lette etter?
Ja Nei