Søk

Faktaark 54 - Videokonsultasjon

Faktaarket skal gi verksemda oversikt over kva krav som skal takast vare på ved etablering og bruk av sanntidsløysningar med videokonsultasjon.

Faktaark 54 versjon 2.0 - Videokonsultasjon (PDF).

Faktaarket kan nyttast internt i verksemda og mot leverandør. Faktaarket omtaler ikkje lagring av videoopptak. For dette temaet blir det vist til

Normens rettleiar om video-, lyd og bildeopptak i helse- og omsorgssektoren (PDF) (merk: Rettleiaren er under oppdatering).

Fant du det du lette etter?
Ja Nei