Søk

Faktaark 47 - Autorisasjonsregister

Et autorisasjonsregister skal gi oversikt over hvilke tilganger og roller en bestemt person har og har hatt. Autorisasjonsregisteret skal være grunnlag for kontroll av tilgang til helse- og personopplysninger.

Faktaark 47 - Autorisasjonsregister (PDF).

Databehandlingsansvarlig er ansvarlig for å etablere et autorisasjonsregister (register over utstedte autorisasjoner) i nødvendig omfang og å fastsette prosedyrer for bruk av registeret. 


Autorisasjonsregisteret skal inneholde alle tilganger og alle roller for tilgang til behandlingsrettede helseregistre (inkl. elektronisk pasientjournal (EPJ) og fagsystemer. 

Fant du det du lette etter?
Ja Nei