Søk

Faktaark 14 - Tilgangsstyring

Tilgangsstyring innebærer å sikre at helse- og personopplysninger kun er tilgjengelig etter tjenstlig behov ved at brukere autentiseres på en betryggende måte og at tilganger tildeles, administreres, kontrolleres og fjernes.

Faktaark 14 - Tilgangsstyring (PDF).

Alle virksomheter i helse- og omsorgssektoren skal sikre at tilgang til helse- og personopplysninger bare gis i den grad dette er nødvendig for vedkommendes arbeid og i samsvar med gjeldende bestemmelser om taushetsplikt.

Databehandlingsansvarlig er ansvarlig for at tilgang administreres slik at tilgang til helse- og personopplysninger kun gis ved tjenstlig behov.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei