Søk

Faktaark 08 - Avviksbehandling

Avviksbehandling er en sentral del av sikkerhetsarbeidet.

Faktaark 8 - Avviksbehandling (PDF).

Alle virksomheter som behandler helse- og personopplysninger skal ha prosedyrer for håndtering av avvik. Virksomhetens ledelse er ansvarlig for å behandle avvik og iverksette tiltak. Den enkelte medarbeider er ansvarlig for å rapportere avvik.

Med avvik menes enhver behandling av helse- og personopplysninger som ikke er i henhold til gjeldende regelverk og prosedyrer.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei