Søk

Faktaark 06 - Sikkerhetsrevisjon

En sikkerhetsrevisjon omfatter kontroll og verifikasjon av nødvendige sikkerhetstiltak i virksomheten, og skal gjennomføres jevnlig.

Virksomhetens ledelse har et ansvar for at det gjennomføres sikkerhetsrevisjoner.  Sikkerhetsrevisjonen må tilpasses omfanget av virksomheten.

Databehandler har et selvstendig ansvar for egen sikkerhetsrevisjon.

Sjekkliste

Normen bygger på prinsippet om forholdsmessig sikring. Ved bruk av sjekklisten må virksomheten derfor avgjøre hvilke spørsmål som er relevante og foreta konkrete avveininger i forhold til virksomhetens størrelse. Enkelte spørsmål kan være overlappende. Sjekklisten er oppdatert med krav hentet fra siste versjon av Normen (5.3)

Fant du det du lette etter?
Ja Nei