Søk

Faktaark

NB: Et fåtall faktaark er foreløpig oppdatert ut fra siste versjon av Normen (5.3), ny personopplysningslov, endringer i helselovgivningen eller EUs personvernforordning. Oppdatering pågår.
Dokumenttype
Fakta (5)
Virksomhet
Helseforetak (5)
Kommune (5)
Legekontor (5)
Tannhelsetjeneste (5)
Apotek (1)
Fysioterapaut (1)
Psykolog (1)
Roller
Virksomhetsleder (4)
IT-sikkerhetsansvarlig (3)
Databehandler (2)
Forsker (2)
Alle roller (1)
IT-ansvarlig (1)