Søk

Faktaark

NB: Et fåtall faktaark er foreløpig oppdatert ut fra siste versjon av Normen (5.3), ny personopplysningslov, endringer i helselovgivningen eller EUs personvernforordning. Oppdatering pågår.
Dokumenttype
Fakta (6)
Virksomhet
Helseforetak (5)
Kommune (5)
Legekontor (5)
Tannhelsetjeneste (5)
Alle virksomheter (1)
Apotek (1)
Fysioterapaut (1)
Psykolog (1)
Roller
Virksomhetsleder (4)
IT-sikkerhetsansvarlig (3)
Databehandler (2)
Forsker (2)
Alle roller (1)
IT-ansvarlig (1)
Tema
Personvern og informasjonssikkerhet (1)