Søk

Vil du gi innspill til den nye versjonen av Normen?

Alle som ønsker, både virksomheter, organisasjoner og privatpersoner, oppfordres til å gi innspill til ny versjon av Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren.
Bilde av sekretariatet for Normen.
Sekretariatet ønsker dine innspill til den nye versjonen av Norm for informasjonssikkerhet og personvern. Bildet er tatt i forbindelse med et møte i Oslo sommeren 2018.

Last ned

Innspill sendes sikkerhetsnormen@ehelse.no innen 1. november 2019.

Behov for oppdatering

Med bakgrunn i ny lovgivning, teknologisk utvikling og store enkelthendelser med mye oppmerksomhet har det i de senere år vært et økt fokus på personvern og informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren. Som en følge av dette har man også fått et økt behov for oppdatert veiledning og en modernisert og oppdatert Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren.

Denne versjonen av Normen er resultatet av et langvarig revisjons- og utviklingsarbeid. Hovedmålene har vært å sikre at Normens krav er dekkende for nye krav i personvernforordningen og samtidig tilpasset nåtidens teknologi. Det har også vært et viktig mål å forenkle fremstillingene og gjøre Normen mer leser- og brukervennlig. 

Nye krav og forenkling av teksten

Det er gjort flere endringer fra gjeldende versjon (Normen 5.3). Det er blant annet tatt inn nye krav, tekst er slettet og krav er presisert eller endret. Normens virkeområde er endret og kravet til forholdsmessighet kommer tydeligere frem. Det er gjort en gjennomgang og forenkling av teksten, samtidig som noe tekst er tatt ut og flyttet til veiledningsmateriellet.

Innspillsmøter i høst

Det vil avholdes to innspillsmøter hos Direktoratet for e-helse 23. september. 

  • Åpent høringsmøte kl 10-12. Åpent for alle interesserte. Vi oppfordrer pasient- og brukerorganisasjoner å komme. Dette møtet vil bli streamet.
  • Leverandørmøte kl 13-15. Åpent for leverandører og databehandlere, med spesielt fokus på disse. Dette vil ikke bli streamet.
Personvern og informasjonssikkerhet
Fant du det du lette etter?
Ja Nei