Søk

Prosessdokument - ny strategi

Strategien er vedtatt av styringsgruppen 26.11.2018, og peker ut retningen for Normen i perioden 2019 - 2021.
Illustrasjonsbilde fra Normkonferansen.
Bilde tatt på Normkonferansen 2018.

Strategi for Normen 2019- 2021 (PDF)

Strategi for Normen 2019- 2021 (kortform) (PDF)

Strategien slår fast at Normen er sektorens felles krav, verktøy og arena for informasjonssikkerhet og personvern.

Helse- og omsorgssektorens felles bransjenorm skal øke sin nytte og relevans gjennom

  • forenkling
  • tilgjengeliggjøring
  • oppdatering
  • effektiv utadrettet virksomhet
  • tilpasning til personvernforordningen 

Prioriterte temaområder skal være pasient-/brukerrettigheter og personvern, leverandørkrav og - oppfølging samt sekundærbruk. Prioriterte målgrupper er ledelse, Leverandører og databehandlere, og små virksomheter

Strategien avløser forrige versjon fra 2013.

Personvern og informasjonssikkerhet
Fant du det du lette etter?
Ja Nei