Søk

Oppdaterte faktaark og veiledere i Normen

Her finner du oversikt over hvilke faktaark som er oppdatert etter ny versjon av Normen (5.3), og informasjon om revisjonsarbeidet.

Foreløpig er følgende oppdaterte faktaark publisert i fullstendig revidert versjon (med publiseringsdato):

Faktaark 6b - Sjekkliste revisjon (23.10.18)

Faktaark 8 - ​Avviksbehandling (PDF) (20.11.18)

Faktaark 10 - Bruk av databehandler - med lenke til mal for databehandleravtale (10.9.18)

Faktaark 13 - ​​​​​​Protokoll over behandlinger av helse- og personopplysninger i virksomheten (PDF) (21.11.18)

Faktaark 38 - Sikkerhetskrav for systemer (PDF) (21.11.18)

Faktaark 41 -Skadereparasjon når data har blitt utilsiktet utlevert. (Faktarket er utgått) (26.11.18) ​

Faktaark 51 - Innsyn i ansattes e-postkasse mv. Faktaarket er utgått (26.11.18)

Revisjon av faktark og veiledere​

Sekretariatet er i gang med revisjon av Normens faktaark.  Dette arbeidet er delt opp i to deler.

  • Teknisk gjennomgang (ferdig)
  • Fullstendig innholdsrevisjon (pågår)

Faktaark og veiledere vil bli merket med revisjonsstatus.

Teknisk gjennomgang av faktaark

I teknisk gjennomgang er samtlige faktark gjennomgått, og utdaterte hjemler og referanser er fjernet. Dokumentene kan fortsatt inneholde tekst som er foreldet ut fra siste versjon av Normen, ny personopplysningslov, endringer i helselovgivning eller EUs personvernforordning.

Fullstendig innholdsrevisjon 

Dette omfatter revisjon av innholdet slik at faktaarkene er gjennomgått og oppdatert ut fra Normen 5.3, ny personopplysningslov, endringer i helselovgivningen eller EUs personvernforordning. Revisjonen vil antakelig ikke være fullført før tidligst 2019, men vi  oppdaterer de faktaarkene der oppdateringsbehovet er størst høsten 2018. (Dette gjelder faktaark 6b, 8, 13, 35, 38, 41 og 51).

Veiledere

Det vil også bli satt i gang med innholdsrevisjon av veiledere. Vi vil komme tilbake med informasjon om planer for dette.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei