Søk

Digital kompetanseheving med Normen

Til høsten blir det gode muligheter for digital kompetanseheving gjennom Normen. Både kursene og Normkonferansen blir digitale og det blir åpnet for nye mulighet for dialog og kontakt mellom Normen og sektoren gjennom digitale møtearenaer.

Mer informasjon om tidspunkt, foredragsholdere, innhold og påmelding kommer. Endinger i planen kan forekomme. Følg Normen på Facebook, LinkedIn eller meld deg på nyhetsbrevet for å få oppdatert informasjon!

Normen vil også lage mer digitalt innhold. Første smakebit er en film om Normen og om Normen versjon 6.0.

Kurs- og webinarplan høsten 2020

26. august: Innspillswebinar video. Informasjon om og innspill til utkast ny veileder om video. Varighet: 45 min.

02. september: Webinar om videokonsultasjon. Varighet: 30 min.

09. september: Innspillswebinar kommuneveileder. Informasjon om og innspill til utkast ny veileder for kommunene. Varighet: 45 min.

16. september: Innspillswebinar forskning: Informasjon om og innspill til utkast ny veileder for forskning. Varighet: 45 min.

23. september: Webinar om velferdsteknologi. Varighet: 30 min.

14. oktober: Innspillswebinar digital pasientkommunikasjon: Informasjon om og innspill til utkast ny veileder om veileder i portal, SMS og epost. Varighet: 45 min.

22. oktober: Webinar om skytjenester. Varighet: 30 min.

26.-27. oktober: Intro Normen: Digitalt kurs om Normen og informasjonssikkerhjet og personvern i helse- og omsorgstjenesten. Varighet: To halve dager.

24. november: Den digitale Normkonferansen. Varighet: En hel dag.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei