Logo for print

Styringsgruppen har besluttet at Normen skal komme i ny versjon før sommeren 2018. Denne versjonen vil gjøre eksisterende tekst i Normen i tråd med nytt regelverk og den blir oppdatert med noen av de viktigste endringene fra de nye personvernreglene. Deretter vil vi jobbe videre med å få med alle relevante endringer og krav i neste versjon.

Det er også et mål om å styrke lese- og brukervennligheten med forbedring og forenkling av struktur og språk.

Det er tilpasningene til de nye personvernreglene som preger årets handlingsplan. Følgende plan ble vedtatt på styringsgruppemøtet 29. november:

 • Oppdatering av Normen etter GDPR, inkludert:
  • plan for markedsføring
  • masterplan for oppdatering av Normens støttedokumenter (faktaark og veiledere) etter GDPR. Omfatter hvordan input fra tilleggsoppdrag 4 – informasjonssikkerhet ved private leverandører skal tas inn/detaljeres i Normen.
 • Kurs- og utadrettet virksomhet i 2018: Fokus GDPR
 • Evt utestående prosjekter fra 2017 som kan sluttføres med liten ressursinnsats ( f.eks. revidering av kravdokument meldingsutveksling)
 • Etablering av arbeidsutvalg medisinsk teknikk.

Følgende deler av forordningen vil bli prioritert innarbeidet i Normen i første revisjon:

   • Art 20  - Dataportabilitet
   • Art 25  - Innebygget personvern
   • Art 30  - Protokoller over behandlingsaktiviteter
   • Art 32  - Sikkerhet ved behandlingen
   • Art 33 og 34  -  Melding og underretning om avvik
   • Art 35  - Personvernkonsekvensvurdering
   • Kap. 4 - Databehandlingsansvarlig og databehandler
   • (Art 13 og 14 Informasjon til den registrerte)

    Innspill

    Vi ønsker dine og din virksomhets innspill til endringer i neste versjon av Normen. I tillegg til høringsrundene via styringsgruppen for Normen ønsker vi innspill fra alle som ønsker bidra til at Normen fortsetter å være et godt, oppdatert og praktisk hjelpemiddel og reglesett for helse- og omsorgssektoren.

    Vi vil også gjerne høre hva du og din virksomhet/ organisasjon mener om oppdaterings- og forbedringsbehov i Normen. Er det nye temaer som bør inn i Normen, nye krav, endrede krav?

    Send oss ditt/ deres innspill på epost til sikkerhetsnormen@ehelse.no innen 16. februar.

    Det vil også bli en bred sektorhøring av forslag til ny versjon i april/mai. Det kommer mer informasjon om dette.

Sist oppdatert: 15. januar 2018

​Fant du det du lette etter?​