Logo for print

Veiledning

Vi opplever stor etterspørsel fra sektoren på veiledning i personvernforordningen og ny personvernlovgivning. Selv om de nye lovreglene enda ikke foreligger, vil vi forsøke å avhjelpe noe på dette veiledningsbehovet.

Vi vil utover høsten publisere artikler om noen av de viktigste områdene for helsesektoren.

Utover høsten og vinteren vil sekretariatet være med KS/ KIns, Datatilsynet og Senter for Ikt i utdanningen på GDPR-turnè i kommune-Norge. Målgruppen for denne turneen er først og fremst nye og gamle personvernombud.

 

Normen

I den nye personvernforordningen er det et større fokus på bransjenormer enn tidligere. Forordningen har egne regler for bransjenormer og monitorering av dem. Tilknytning til bransjenormer skal gi positive effekter for virksomhetene og de registrerte.

Normens tilpasning til ny personvernlovgivning jobber vi i Normen med som en del av en revisjon av Normens strategi; hva skal være fokus for Normen fremover? hva er målgruppene? hva er de nye kravene på vårt fagfelt?

Når utkastet til nye norsk personvernlovgivning foreligger vil vi se hvilke endringer forordningen vil ha generelt for personvern og for sektorregulering på helse. Spørsmål av betydning for Normen er bl.a. Vil personopplysningsforskriften bli borte? Vil vi få ytterligere sektorregulering av informasjonssikkerhetskrav? Det vil uansett bli innholdsendringer i selve Normdokumentet.

Vi jobber nå tett med Datatilsynet for å tolke reglene i forordningen om bransjenormer. Vi ser at regler om godkjenning, monitorering og frivillighet kan føre til endringer i Normens innhold, styringsgruppe, mandat og strategi. Styringsgruppen har satt ned en arbeidsgruppe som skal jobbe tett med sekretariatet for å lage underlag for beslutning til styringsgruppa.

Vi har laget en hørings- og forankringsplan for ny strategi og for tilpasninger til ny personvernlovgivning.

forankringsplan.jpg

Har du innspill til denne prosessen? Er det noe vi kan bistå med? Er det noe du og dere ser at helsesektoren trenger? Vi hører gjerne fra dere på sikkerhetsnormen@ehelse.no

Datatilsynet har fått ny nettside. Her er informasjon om den nye personvernforordningen: https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/nye-personvernregler/

 

 

Sist oppdatert: 20. juni 2017

​Fant du det du lette etter?​