Logo for print

Normen utgave 5.2 (PDF)​

Ingen av endringene innebærer innføring av nye krav som er strengere enn gjeldende lover og forskrifter.

 Viktige endringer

  • Begrepet "logg" avløser «hendelsesregister», da dette er et anerkjent begrep som også benyttes i for eksempel pasientjournalloven.

  • Formuleringen i 5.2.1 om at ulike ansettelsesforhold skal gi ulike autentiseringskriteria er fjernet.

  • I 5.5.2 heter det nå at «Tekniske tiltak skal iverksettes slik at all kommunikasjon av helse- og personopplysninger utenfor virksomhetens kontroll krypteres.» Tidligere var formuleringen kun knyttet til mobilt utstyr og hjemmekontor.

  • I 5.8.5 er teksten opp mot gjeldende lovverk for felles journal tydeliggjort. Det slås fast at «den eller de virksomhetene som har den faktiske kontrollen med og ansvaret for databehandlingen er databehandlingsansvarlig(e).»

 

Sist oppdatert: 5. desember 2016

​Fant du det du lette etter?​