Logo for print

Nøkkeltallene gir grunnlag for fastsetting og oppfølging av mål, og muliggjør sammenligning av statistikk på både nasjonalt og internasjonalt nivå.

Helsenorge.no

helsenorge.no er en veiviser for befolkningen til tjenester og selvbetjeningsløsninger i helsesektoren. Portalen presenterer informasjon om forebygging, helse, sunnhet, sykdom, behandling og den enkeltes rettigheter som pasient.

E-resept

E-resept er en nasjonal løsning for elektronisk samhandling i helsetjenesten. E-resept gir tryggere legemiddelbruk og færre feil ved forskrivninger og utleveringer.  

Kjernejournal

Kjernejournal er en elektronisk løsning som samler viktige helseopplysninger og gjør dem tilgjengelig både for innbygger og helsepersonell.

Antall innbyggere med kjernejournal og innhold i kjernejournal:

Norsk Helsenett SF (NHN)

Norsk Helsenett er en digital arena for alle aktører i helsesektoren for å sikre trygg kommunikasjon og utveksling av personopplysninger og pasientinformasjon.

Sist oppdatert: 2. februar 2017

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin