Logo for print

Nøkkeltallene gir grunnlag for fastsetting og oppfølging av mål, og muliggjør sammenligning av statistikk på både nasjonalt og internasjonalt nivå.

Helsenorge.no

helsenorge.no er en veiviser for befolkningen til tjenester og selvbetjeningsløsninger i helsesektoren. Portalen presenterer informasjon om forebygging, helse, sunnhet, sykdom, behandling og den enkeltes rettigheter som pasient.

 

Trafikk på nettsiden og bruk av tjenestene på helsenorge.no:

Bruksstatistikk 2016

Bruksstatistikk desember 2016 (PDF)

Bruksstatistikk november 2016 (PDF)

Bruksstatistikk oktober 2016 (PDF)

Bruksstatistikk september 2016 (PDF)

Bruksstatistikk august 2016 (PDF)

Bruksstatistikk juli 2016 (PDF)

Bruksstatistikk juni 2016 (PDF)

Bruksstatistikk mai 2016 (PDF)

Bruksstatistikk april 2016 (PDF)

Brukstatistikk mars 2016 (PDF)

Bruksstatistikk februar 2016 (PDF)

Bruksstatistikk januar 2016 (PDF)

 

Bruksstatistikk 2015

Nøkkeltallsrapport 2015 for helsenorge.no (PDF)

Bruksstatistikk november 2015 (helsenorgebeta.net)

Bruksstatistikk oktober 2015 (helsenorgebeta.net)

Bruksstatistikk september 2015 (helsenorgebeta.net)

Bruksstatistikk august 2015 (helsenorgebeta.net)

Bruksstatistikk juli 2015 (helsenorgebeta.net)

Bruksstatistikk juni 2015 (helsenorgebeta.no)

Bruksstatistikk mai 2015 (helsenorgebeta.no)

Bruksstatistikk april 2015 (helsenorgebeta.no)

Bruksstatistikk mars 2015 (helsenorgebeta.no)

Bruksstatistikk februar 2015 (helsenorgebeta.no)

Bruksstatistikk januar 2015 (helsenorgebeta.net)

E-resept

E-resept er en nasjonal løsning for elektronisk samhandling i helsetjenesten. E-resept gir tryggere legemiddelbruk og færre feil ved forskrivninger og utleveringer.  

Viser andel e-resepter, forskrivninger og utleveringer, i tillegg til tall på rekvirenter:

Bruksstatistikk 2016

Bruksstatistikk mai 2016 (PDF)

Bruksstatistikk 2015

Nøkkeltallsrapport 2015 for e-resept (PDF)

Tekst og tall om e-resept per juli 2015 (PDF)

Kjernejournal

Kjernejournal er en elektronisk løsning som samler viktige helseopplysninger og gjør dem tilgjengelig både for innbygger og helsepersonell.

Antall innbyggere med kjernejournal og innhold i kjernejournal:

Nøkkeltall per 27.juni 2016 for kjernejournal (PDF)

Norsk Helsenett SF (NHN)

Norsk Helsenett er en digital arena for alle aktører i helsesektoren for å sikre trygg kommunikasjon og utveksling av personopplysninger og pasientinformasjon.

Leveransekvalitet, sikkerhetshendelser og andre meldinger:

Nøkkeltallsrapport 2015 for meldingsutveksling (PDF)

Tekst og tall fra Norsk Helsenett (PDF)

Tall fra Norsk Helsenett (EXCEL) 

Kilde: Norsk Helsenett (nhn.no)

Elektronisk innsending av refusjonskrav via nettet

Andel behandlere som sender refusjonskrav via nett.

Tekst og tall om elektronisk samhandling behandlere

Kilde: Helsedirektoratet

 


 

Sist oppdatert: 5. januar 2017

skriv ut del på facebook del på twitter