Logo for print

Vil du se dine e-resepter?

På helsenorge.no finnes selvbetjeningsløsninger for deg som innbygger.

Gå til min helse

Direktoratet for e-helse fekk i 2016 i oppdrag frå Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å leggje til rette for etablering av nettapotek, og sørge for at dette vert gjort i tråd med lovverk, krav og føringar for handtering av helseopplysningar.

E-helse skal sørge for å gjere naudsynte endringar i e-reseptløysinga, og dessutan sikre god kommunikasjon med interessentar som ønskjer å etablere nettapotek.

Fakta om nettapotek

  • Nettapotek gjer det mogleg å bestille vanlege apotekvarer på internett.
  • Frå 19. oktober 2016 vert det òg mogleg å bestille legemiddel ein har resept på og få desse levert heim på døra eller på postkontoret.  

Sentrale interessentar med ansvarsområde:

  • Direktoratet for e-helse: Ansvarleg for å leggje til rette for etablering av nettapotek gjennom endringar i e-reseptløysinga, i tillegg til prosjektgjennomføringsansvaret.
  • Statens Legemiddelverk: Godkjenner og fører tilsyn med apotek, og dessutan godkjenning av legemiddel.
  • Apotekforeininga: Ansvarlege for å fremje krav og innspel til e-reseptløysinga på vegne av medlemmane sine. E-reseptløysinga skal utvidast for å understøtte etablering av nettapotek. Apotekforeininga deltek i spesifikasjonsarbeidet og held i all dialog mot det enkelte apotek.

Sist oppdatert: 15. juni 2018

​Fant du det du lette etter?​