Logo for print

Vil du se dine e-resepter?

På helsenorge.no finnes selvbetjeningsløsninger for deg som innbygger.

Gå til min helse

Direktoratet for e-helse fikk i 2016 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å tilrettelegge for etablering av nettapotek, og sørge for at dette blir gjort i tråd med lovverk, krav og føringer for håndtering av helseopplysninger.

E-helse skal sørge for å gjøre nødvendige endringer i e-reseptløsningen, samt å sikre god kommunikasjon med interessenter som ønsker å etablere nettapotek.

Fakta om nettapotek

  • Nettapotek gjør det mulig å bestille vanlige apotekvarer på internett.

  • Fra 19. oktober 2016 blir det også mulig å bestille reseptbelagte legemidler og få disse levert hjem på døren eller på postkontoret. 

Sentrale interessenter med ansvarsområder:

  • Direktoratet for e-helse: Ansvarlig for å tilrettelegge for etablering av nettapotek gjennom endringer i e-reseptløsningen, i tillegg til prosjektgjennomføringsansvaret.

  • Statens Legemiddelverk: Godkjenner og fører tilsyn med apotek, samt godkjenning av legemidler.

  • Apotekforeningen: Ansvarlige for å fremme krav og innspill til e-reseptløsningen på vegne av sine medlemmer. E-reseptløsningen skal utvides for å understøtte etablering av nettapotek. Apotekforeningen deltar i spesifikasjonsarbeidet og holder i all dialog mot det enkelte apotek.

Sist oppdatert: 6. juni 2017

​Fant du det du lette etter?​