Logo for print

Prosjektet ble startet i august 2013, med formål om å bygge en helseportal på nett for innbyggerne i Helse Vest.

Vestlandspasienten er et prosjekt i programmet "Alle møter".

Prosjektet skal sikre etablering av kostnad- og prosessseffektive løsninger for innbyggers selvbetjening på nett. Hovedfokus er effektivisering av administrative arbeidsprosesser til nytte for innbygger og helsevesenet.

Bakgrunn og behov

Helse Vest vurderer at en pasientportal er en av de viktigste teknologiene. Der er en klar forventning i samfunnet til at også helsevesenet benytter moderne kommunikasjonsteknologi i samhandlingen med innbyggene. Helse Vest ønsker å være ledende på dette området.

Forventede gevinster

Både kvantitative og kvalitative effekter er identifisert.

Kvalitative effekter gjennom å tilby innbygger effektive selvbetjente løsninger, kvantitative gjennom effektivisering av arbeidsprosesser og redusert innsatsfaktor per timeverk. 

Gevinster følges opp på programnivå på tvers av prosjektene i programmet.

Tidsplan, leveranser og milepæler

Leveranser er styrt av leveranseplanen for helsenorge.no.

Prosjektet har valgt å legge sine leveranser i følgende fire helsenorge.no- leveranser i 2018:

 • Release 18.1.0: 18.mars 2018
 • Release 18.2.0: 10.juni 2018
 • Release 18.3.0: 16.september 2018
 • Release 18.4.0: 2.desember 2018

Det jobbes med følgende fokusområder i 2018:

 • Bredding av løsning for dialog med helsefaglig kontakt.
 • Dialog med behandlende enhet (DIS)
 • Barnetjenester:
  • Pilot for tilgang for barn 12-16 år i Helse Bergen
  • Akuttstenging for foresattes innsyn i barn 0-16 år sine opplysninger på helsenorge.no.
  • Digitale skjema og digitale brev (eget delprosjekt)

Berørte aktører 

Følgende hovedaktører er berørt ved leveransene:

 • Alle brukere (innbyggere) av foretakene i Helse Vest
 • Alle foretak og DPI i Helse Vest
 • Helse Vest IKT
 • Helse Vest RHF
 • Direktoratet for e-helse
 • Dips
 • Eventuelt andre leverandører

Organisering av prosjektet

Prosjektet er i Helse Vest en del av programmet «Alle møter».

Utover egne leveranser ivaretar prosjektet den overordnede leveransekoordinering mot Direktoratet for e-helse, på vegne av alle prosjekter i programmet med leveranser til helsenorge.no.

For ytterligere informasjon:
Vestlandspasienten.no

​Fant du det du lette etter?​