Logo for print

Prosjektet ble startet i august 2013, med formål om å bygge en helseportal på nett for innbyggerne i Helse Vest.

Vestlandspasienten er et prosjekt i programmet "Alle møter".

Prosjektet skal sikre etablering av kostnad- og prosessseffektive løsninger for innbyggers selvbetjening på nett. Hovedfokus er effektivisering av administrative arbeidsprosesser til nytte for innbygger og helsevesenet.

Bakgrunn og behov

Bakgrunnen for prosjektet var et ønske om at redusere antall pasienter som ikke møter til sine tildelte timeavtaler, redusere antallet av replanlegginger samt fremstå mer tilgjengelige og serviceinnstilt overfor innbyggerne.

Dette er ett av flere tiltak som potensielt kan bidra til å redusere de kapasitetsmessige utfordringer helsevesenet står overfor i årene framover, når befolkningssammensetningen endres og etterspørselen etter helsetjenester øker.

Helse Vest vurderer at en pasientportal er en av de viktigste teknologiene. Det er en klar forventning i samfunnet til at også helsevesenet benytter moderne kommunikasjonsteknologi i samhandlingen med innbyggerne.
Det å ha dialog med helsevesenet over nett er i tråd med utviklingen på andre samfunnsområder. Tendensen er at innbyggerne ikke bare ønsker, men forventer denne typen tjenester. Helse Vest ønsker å være ledende på dette området.

Forventede gevinster

Både kvantitative og kvalitative effekter er identifisert.

Kvalitative effekter gjennom å tilby innbygger effektive selvbetjente løsninger, kvantitative gjennom effektivisering av arbeidsprosesser og redusert innsatsfaktor per timeverk. 

Tidsplan, leveranser og milepæler

Prosjektet ble startet i 2013 og har siden da levert tjenester innenfor følgende områder:

  • Vise fremtidige timer

  • Vise henvisningsstatus

  • Elektronisk dialog på timer

  • Vise Innkallingsbrev i personlig helsearkiv

  • Vise forløpskoordinator for kreft og tilby mulighet for elektronisk dialog med denne.

  • Vise pasientjournal

Kommende fokusområder:

  • Vise tilgangslogg

  • Vise Kontaktlege

  • Tilbys mulighet for elektronisk dialog med behandler

  • Digitale skjema

Berørte aktører 

Organisering av prosjektet

 

For ytterligere informasjon:
Vestlandspasienten.no

 

​Fant du det du lette etter?​