Logo for print

Prosjektet skal gi innbygger samlet informasjon på nett om tilbud og ventetider i spesialisthelsetjenesten ved at avtalespesialister vises på helsenorge.no/velg-behandlingssted.

​Prosjektet skal også sikre samlet registering av data og en samlet oversikt over avtalespesialistene i Helsetjenestekatalogen. Tiltaket vil støtte regjeringens ønske om økt bruk av avtalespesialister.

Prosjektet er ikke finansiert eller startet opp.

Bakgrunn og behov

I dag vedlikeholdes informasjon om avtalespesialistene i ulike registre og løsninger. Informasjonen er i tillegg vanskelig tilgjengelig for innbyggere og henvisende leger. Resultatet er ressurskrevende vedlikehold av informasjon, mangel på enhetlig og oppdatert oversikt og ikke optimal utnyttelse av kapasiteten. Registrering og visning av informasjon om tilbud hos avtalespesialister i Velg behandlingssted vil sikre bedre utnyttelse av ressurser og kapasitet.

Formål: Gi innbygger samlet informasjon på nett om tilbud og ventetider i spesialisthelsetjenesten ved at avtalespesialister vises på helsenorge.no/velg-behandlingssted. Sikre samlet registering av data og en samlet oversikt over avtalespesialistene i Helsetjenestekatalogen. Tiltaket vil støtte regjeringens ønske om økt bruk av avtalespesialister

Forventede gevinster

Kvantitative gevinster:

 • Redusere arbeid med registrering av informasjon om avtalespesialister i RHF

 • Økt utnyttelse av kapasiteten til avtalespesialistene

 • Effektivisering av fastlegens henvisninger

Kvalitative gevinster:

 • Enkel og samlet tilgang til informasjon på nett, flere blir selvhjulpne på nett

 • Samlet informasjon presenteres på helsenorge.no

 • Rasjonalisering av registrering

 • Ett sted å registrere informasjon i RHF

 • Én autoritativ kilde til data, forenkling

 • Færre feil i informasjonen om avtalespesialister

 • Kortere ventetid, økt valgfrihet

 • Samle alle valgmuligheter i spesialisthelsetjenesten

Tidsplan, leveranser og milepæler

 • Samlet oversikt over avtalespesialister, tilbud, ventetid i Helsetjenestekatalogen (HTK)
 •  Samlet visning av avtalespesialisters tilbud i Velg behandlingssted på helsenorge.no (VBS)

Berørte aktører

RHF, Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse, NHN, avtalespesialister

Organisering av prosjektet

 

​Fant du det du lette etter?​