Logo for print

Prosjektet skal implementere to ferdige spørretjenester fra Helfo som bidrar til en enklere hverdag for et stort antall helseaktører.

​Den ene sikrer riktig kontaktdata for sensitive meldinger, den andre forebygger feilfakturering overfor pasienter som har frikort.

Bakgrunn og behov

Helsedirektoratet har utviklet to spørretjenester tilrettelagt for EPJ som sektoren antas å ha stor nytte av.

Pasientens fastlege gir et svar på hvem den konkrete pasientens fastlege er, og er viktig for riktig adressering av epikriser og for å kunne ta nødvendig kontakt med rett fastlege. Med Fastlegeprosjektets leveranser i juni 2016 er denne tjenesten nå basert på HPR-nr og org.nr, og understøtter dermed riktige spørringer mot Adresseregisteret. Tjenesten eies av Helsedirektoratet på vegne av Helfo, og hentes fra Fastlegeregisteret i NHN.

Egenandelsspørringen gir svar på om pasienten skal betale egenandel, eller om vedkommende har fått frikort. Hvis innbygger glemmer å vise frikortet, eller behandler glemmer å spørre om det, utløses det egenandel og innbygger må betale selv om det er utstedt frikort. Dette medfører ekstraarbeid for behandler i forhold til kreditnota med påfølgende korreksjon i regnskapet. Dette regnes som en tidstyv, og særlig fastlegene har ønsket seg bedre løsninger på dette. En automatisert spørretjeneste om frikortstatus mellom EPJ og egenandelsregisteret vil spare både behandler og pasient for mye ekstraarbeid. Denne løsningen ble innført med automatisk frikort i 2010 for frikort egenandelstak 1 (fastlege, legespesialist, poliklinikk, psykolog, apotek, pasientreiser mv), men dette er fortsatt ikke tatt i bruk for fullt ute i sektoren.

Spørringen dekker ulike tjenester, og viser i dette tilfellet om borger har oppnådd frikort eller ikke, ikke den enkelte egenandel.

Registeret ligger i NAV, men eies og forvaltes av Helsedirektoratet på vegne av Helfo. Fra årsskiftet vil i tillegg frikort egenandelstak 2-området automatiseres, og tilsvarende spørretjeneste vil være tilgjengelig for tannleger, fysioterapeuter, private rehabiliteringsinstitusjoner og behandlingsreiser til utlandet/OUS.

Alle apotek og bandasjister bruker spørringen for frikort egenandelstak 1. Dette gjør at innbygger ikke behøver å vise frikort når de skal kjøpe legemidler og medisinsk forbruksmateriell på blå resept.

Hvis en bruker som har frikort betaler egenandel vil den automatisk utbetales til innbygger når egenandelene innrapporteres til Helfo.

Breddes frikortspørring til alle behandlere vil selve frikortet på sikt bli overflødig, og både innbygger, behandler og forvaltningen vil få gevinst i forhold til enklere egenandelshåndtering.

Dette er to tjenester som er laget i forbindelse med nokså store prosjekter, men hvor selve spørretjenesten må implementeres av epj. Begge fjerner tidstyver, og Pasientens fastlege bidrar i tillegg til sikrere meldingsforløp for store deler av sektoren.  

Dette er samfunnsnyttige tjenester for behandlere og pasienter som er enkle å implementere for epj-leverandørene. Helsedirektoratet har ansvaret for gevinstrealiseringen av begge tjenestene.

Forventede gevinster

  • Mer effektiv oppgaveløsning for helseaktør

  • Bedre møte med helsetjenesten for pasient

  • Sikrere forsendelse av personsensitive opplysninger

Tidsplan, leveranser og milepæler

Berørte aktører

  • EPJ-leverandører for alle tak 1 og tak 2-aktører (lege, psykolog, poliklinikk, apotek, pasientreiser, tannleger, fysioterapeuter, private rehabiliteringsinsinuasjoner )

  • Pasient

Organisering av prosjektet

Organiseres av EPJ-leverandørene selv.

Tjenesteeier og -forvalter kan bistå ved eventuelle spørsmål.

​Fant du det du lette etter?​