Logo for print

Prosjektet har som mål å tilby en tjeneste med strukturert legemiddelinformasjon som understøtter behovene spesialisthelsetjenesten har til elektronisk ordinering, istandgjøring, håndtering og dokumentasjon av legemidler til pasient.

​Bakgrunn og behov

FEST ble utviklet i forbindelse med e-resept for å tilby én kilde til legemiddelinformasjon som understøtter reseptforskrivning. FEST inneholder informasjon om alt som kan forskrives per resept i Norge, og danner datagrunnlag for all elektronisk forskrivning i Norge. Sykehusene har behov for et strukturert datagrunnlag som kan understøtte blant annet forordning internt i sykehus, gjennom elektroniske kurvesystemer. For å imøtekomme spesialisthelsetjenestens behov skal det utvikles en ny tjeneste med strukturert legemiddelinformasjon. Prosjektet heter SAFEST Realisering.

Forventede gevinster

  • Mer presis ordinering vil gi færre feilmedisineringssituasjoner, øke kvaliteten i pasientbehandlingen og redusere faren for pasientskader og dødsfall relatert til feilmedisinering
  • Færre feilmedisineringer vil redusere utgifter knyttet til behandling av dette samt redusere antall liggedøgn
  • Behov for færre lokale forvaltningsressurser knyttet til tilpasninger og kompensasjon i regionene, redusert tidsbruk knyttet til legemiddelhåndtering, og dermed mer effektiv pasientbehandling

Tidsplan, leveranser og milepæler

BP3 godkjent01.2019
Ferdigstille datamodell04.2019
Start utvikling04.2019
Utvikling/gjennomføring ferdig10.2020
Løsning produksjonssatt11.2020

Berørte aktører

  • Legemiddelverket
  • Direktoratet for e-helse
  • De regionale helseforetakene
  • Nasjonal IKT HF
  • Sykehusapotekforetakene

Organisering av prosjektet

Prosjektet er et Nasjonal IKT-tiltak som gjennomføres i samarbeid mellom Nasjonal IKT og Legemiddelverket. Legemiddelverket har ansvaret for at legemiddelinformasjonen blir tilbudt på egnet måte. De regionale helseforetakene er ansvarlig for å ta ut gevinstene ved å benytte tilbudt legemiddelinformasjon i sine systemer og prosesser.

 

​Fant du det du lette etter?​