Logo for print

Formålet med prosjektet er å støtte Statens Legemiddelverks arbeid med å levere utvidet og strukturert legemiddelinformasjon.

​Bakgrunn og behov

Statens Legemiddelverk skal i 2017 starte arbeidet med å realisere behovene for forbedret legemiddelinformasjon. Helseregionene skal bistå i arbeidet med detaljavklaringer på behovene, samt bidra til at implementering av informasjonsmodeller og grensesnitt for tilgjengeliggjøring av informasjon, i størst mulig grad baseres på internasjonale standarder.

Forventede gevinster

Den overordnede gevinsten er færre pasientskader som følge av færre tilfeller av feilmedisinering.  Av dette følger det andre gevinster, som for eksempel færre liggedøgn.

Tidsplan, leveranser og milepæler

Tidsplanen styres av Statens Legemiddelverks realiseringsprosjekt.

Berørte aktører

Helseregionene, Statens Legemiddelverk, Direktoratet for e-helse.

Organisering av prosjektet 

Under etablering.

 

 

​Fant du det du lette etter?​