Logo for print

Prosjektet skal avdekke behov for dataflyt i behandlingskjeden med utgangspunkt i elektronisk ambulansejournal, og diskutere og anbefale det virksomhetsarkitektoniske konseptet som støtter behovet på best mulig måte.

​Bakgrunn og behov

Behovet for en P-EPJ  fremstår som nødvendig og etterspurt.
NOU2015:17 (regjeringen.no) identifiserer problemstillingen og konkluderer med at  «…det er et påtrengende behov for en nasjonal elektronisk pasientjournal i alle ledd av den akuttmedisinske kjeden, herunder ambulansetjenesten».

Det er behov for en nasjonal samordning av konseptutredning for å sikre en enhetlig tilnærming på tvers av de akuttmedisinske tjenester inkludert ambulansetjenesten, med enhetlige og standardiserte grensesnitt mot alle relevante interessenter.

Forventede gevinster

Direkte gevinst fra konseptfasen vil være en konseptutredning med tilhørende anbefaling om en nasjonal eller regional tilnærming for innføring av prehospital EPJ med tilhørende arkitektoniske vurderinger.

 Konseptfasen skal:

  • belyse behovet for innføring av prehospital EPJ til bruk i ambulansetjenesten.

  • belyse fordeler og ulemper ved hvorvidt innføring av p-epj i ambulansetjenesten gjennomføres med en nasjonal eller med regionale løsninger, og eventuelt komme med en anbefaling knyttet til dette

  • I denne sammenheng må utredningen ikke minst vurdere hvordan konseptene sikrer at informasjon dokumentert i p-epj tilgjengeliggjøres for, integreres med, og derved blir en del av den samlede kliniske informasjonen ved videre behandling av pasienten, samt hvordan annen informasjonsflyt og rapportering ivaretas

Tidsplan, leveranser og milepæler

Prosjektet er midlertidig stanset grunnet ressursutfordringer.

Berørte aktører

Nasjonal IKT

De regionale helseforetakene

Norsk Helsenett

Helseforetakene Driftsorganisasjon (HDO)

Luftambulansetjenesten

Legevaktsentralene/Kommunene

Direktoratet for E-helse

Helsedirektoratet

Organisering av prosjektet

Ikke avklart.

 

​Fant du det du lette etter?​