Logo for print

Nettapotek skal gjøre det mulig å bestille reseptbelagte legemidler på nett, og å få dem levert på døren.

​Bakgrunn og behov

Nettapotek har blitt aktualisert de siste år, og regelverket som tidligere forhindret dette ble endret høsten 2015. Fra 1. januar 2016 ble det tillatt å sende reseptpliktige legemidler fra apotek til kunder i hele landet. Dette har i praksis åpnet for etablering av nettapotek.

Forventede gevinster

Enklere tilgjengelighet til apotek og bedre utnyttelse av e-reseptløsningen.

Tidsplan og milepæler

Nødvendige utvidelser av e-reseptløsningen planlegges å være klar 19.oktober 2016. Deretter vil nettapotek lanseres av de ulike apotekene.

Berørte aktører

Alle apotek og alle borgere

Avhengigheter og forutsetninger

Realisering av nettapotek forutsatte gjenbruk av dagens løsning for e-resept med noen utvidelser. De ulike apotekene måtte utvikle sine nettbutikker/nettapoteker i tråd med føringene fra Direktoratet for e-helse. ID-porten for sikker autentisering skal benyttes.

Risikovurdering

Moderat

Organisering og mandat

Prosjektet eies og ledes av Direktoratet for e-helse, og gjennomføres i samarbeid med Apotekforeningen og Statens Legemiddelverk. De samme tre aktørene utgjør prosjektets styringsgruppe.

 

 

​Fant du det du lette etter?​