Logo for print

Det er gjennomført vurderinger av internasjonale standarder og spesifikasjoner i henhold til gitte kriterier, faktorer og egenskaper ved standardene. Resultatene har blitt kommunisert til aktuelle interessenter gjennom ulike kanaler.

Bakgrunn og behov

Det er et behov for nasjonale føringer for valg og bruk av nye standarder i helse- og omsorgssektoren. Prosjektet har tatt utgangspunkt i en liste over internasjonale standarder og spesifikasjoner som er foreslått vurdert. Formålet med arbeidet har vært å dokumentere anbefalinger for internasjonale standarder og spesifikasjoner til bruk i videre utredning i prosjekter som utvikler eller anskaffer e-helseløsninger.

Gevinster

 • Enklere og raskere tilgang til nasjonale føringer

 • Reduserte integrasjonskostnader

 • Økt tillit til nasjonale vurderinger og anbefalinger

 • Mer effektiv bruk av ressurser til standardisering

 • En tydeligere rolle for Direktoratet for e-helse som pådriver og retningsgiver for sektoren

Tidsplan, leveranser og milepæler

Prosjektet ferdigstilte arbeidet august 2016.  Prosjektet har vurdert følgende standarder og spesifikasjoner:

 • HL7 FHIR

 • HL7 v3 Messaging

 • HL7 CDA

 • IHE XDS

 • openEHR spesifikasjoner

 • Lenkede data

Resultater

Vurdering av internasjonale standarder

Berørte aktører

 • Leverandører som skal implementere støtte for ulike standarder

 • Virksomheter som skal ta i bruk nye løsninger

 • Beslutnings- og rådgivende myndigheter, for eksempel innen arkitektur

 Organisering av prosjektet

Prosjektet ble styrt av Direktoratet for e-helse.

Prosjektet organiserte arbeidet i en kjernegruppe bestående av deltakere fra Direktoratet for e-helse, Nasjonal IKT og kommunesektoren.

Aktuell fagkompetanse utover kjernegruppen har vært involvert ved behov.

​Fant du det du lette etter?​