Logo for print

Regjeringen har gitt sin tilslutning til anbefalingen om at en felles, nasjonal løsning for helse- og omsorgstjenesten bør være målbildet for «Én innbygger – én journal». Direktoratet for e-helse er bedt om å initiere det videre planleggingsarbeidet.

​​Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse leverte i januar 2016 sin anbefaling for hvordan målene i Meld. St. 9 (2012-2013) «Én innbygger – én journal» kan realiseres.

Sammendrag av utredningen «Én innbygger – én journal» (PDF)

Temaside om «Én innbygger – én journal»

Nasjonal planlegging og samarbeid med Midt-Norge

Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Direktoratet for e-helse om å starte planleggingen av en felles nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Regjeringen besluttet at Helseplattformen skal gjennomføres som et regionalt utprøvingsprogram for det anbefalte nasjonale målbildet i «Én innbygger – én journal» og et mulig startpunkt for en felles nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Direktoratet for e-helse skal etablere en samarbeidsmodell mellom det nasjonale planarbeidet og Helseplattformen. Helseplattformen skal sikre nasjonal representasjon i styringen av programmet og nasjonal deltakelse og innflytelse i planlegging, gjennomføring og i faglige vurderinger av tema som kan ha betydning for den nasjonale utviklingsretningen.

Oppdragsbrev fra HOD juni 2016 (PDF)

 

​Fant du det du lette etter?​