Logo for print

Prosjektets formål er forenklet rapportering, god datakvalitet og effektive leveranser fra Norsk pasientregister (NPR).

​Bakgrunn og behov

Modernisere NPR gjennom seks utviklings- og leveranseprosjekter for enklere rapportering, hyppigere oppdatering, mer automatisert produksjonsprosess, raskere utleveringer, og publiseringer tilpasset ulike brukeres behov.

Forventede gevinster

Kvantitative gevinster:

  • Økt datakvalitet

  • Forbedring av arbeidsprosesser

  • Økt bruk av NPRs data

  • Reduksjon av dobbeltarbeid

Kvalitative gevinster:

Bedre styringsgrunnlag ved økt datakvalitet

Tidsplan, leveranser og milepæler

  • Klinisk relevant tilbakemelding fra NPR (Publiseringsløsning for klinisk relevante data)

  • Daglig oppdatert NPR (Hyppigere oppdaterte data til anvendelse i nye løsninger)

  • NPR som nøkkelregister (Øke leveransene fra NPR til øvrige registre, samordnet rapportering)

  • Effektivisering av leveranser (Levere innen frist på 95 % av utleveringer)

  • Test og validering (Etablere et helhetlig system for test og validering av NPR-melding. Målet er å redusere feil i innrapporteringen til NPR)

  • Felles og spesialisert mottak (Utvikle ny og mer effektiv mottaksløsning for NPR med reduksjon i manuelle prosesser for mottak og kvalitetssikring av data.)

Berørte aktører

RHF/HF, klinikksjefer/avdelingsoverleger, klinikere, analytikere og forskere. Rapporterende enheter, inkl. private tjenesteleverandører. Systemleverandører for EPJ/PAS. Øvrige helseregistre. Helfo, NAV og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).

​Fant du det du lette etter?​