Logo for print

Prosjektet skal etablere innsyn i journaldokumenter på tvers av virksomheter, regioner og omsorgsnivå.

​Bakgrunn og behov

Journaldokumenter lagres i dag lokalt i det enkelte foretaks EPJ. Dokumenter som skal deles med helsepersonell utenfor foretaket må sendes til den enkelte mottaker i form av elektronisk melding, per faks eller vanlig postgang.  Det er avdekket et stort behov i helsetjenesten for kunne søke opp og hente aktuelle elektronisk dokumenter ved behov for informasjon om tidligere utredninger, diagnostikk og behandlinger.  

Forventede gevinster

  • Raskere og enklere tilgang på journalopplysninger skal bidra til mindre feil og raskere helsefaglige beslutninger
  • Redusere administrativ byrde på helsepersonell, som i dag må innhente og utlevere helseopplysninger manuelt
  • Styrket informasjonssikkerhet og personvern 

Tidsplan, leveranser og milepæler

  • Definert utprøvning – 1.3.2019
  • Oppstart av ende til ende-test – 11.3.2019
  • Oppstart av utprøving – 1.9.2019 (ikke endelig dato)

Berørte aktører

  • Helse Sør-Øst
  • Direktoratet for e-helse

Organisering av prosjektet

Prosjektleder og styringsgruppe organisert i Direktoratet for e-helse.

​Fant du det du lette etter?​