Logo for print

Formålet med prosjektet er å få til en sikker innsending av IPLOS (individbasert pleie og omsorgs) data fra kommunene over Helsenettet.

Det er også et av hovedmålene å få avskaffet cd som medium for tilbakemelding om resultat og feil i datagrunnlag.
Hyppigere innsending er også under planlegging.

​Bakgrunn og behov

Alle landets kommuner sender IPLOS-data via Norsk Helsenett i henhold til databehandlingsansvarliges krav. Tilbakemeldinger om resultat / feilmeldinger fra databehandler til kommunene vil foregå over Norsk Helsenett.

Forventede gevinster

  • Effektivisering av innsendingsrutiner til SSB og tilbakemeldinger resultat til kommunene. Kvalitetssikring personvern og informasjonssikkerhet i innsendingsrutinene.

  • IPLOS-data sendes via Norsk Helsenett fra landets kommuner til TPF og videre til SSB som databehandler av IPLOS-registeret iht. databehandlingsansvarliges krav.

  • Avslutte årlig utsending av rekommandert CV med feilmeldinger

Tidsplan og milepæler

Pilotering av innsending v 2015 tall fra fem testkommuner over eksisterende innsendingsmodul tilgjengelig kun på helsenettet.

Tilbakemelding enten i form av et vedlegg direkte inn i fagsystemet, eller som en melding til kommunens meldingstjener.

Berørte aktører

Alle kommuner, leverandører av kommunens fagsystem (Visma, Acos, Tieto), SSB, Skatteetaten (pseudonymforvalter), Helsedirektoratet (avd. statistikk/IPLOS).

Avhengigheter og forutsetninger

Prosjektet er avhengig av tett dialog med Norsk Helsenett, Statistisk sentralbyrå, Skatteetaten, KS og kommuner. Ved endringer i krav til grensesnittet mot kommunene/kommunenes EPJ-systemer vil prosjektet bidra og gi råd der det er behov.

Organisering:

Systemeier: Hanne Narbuvold, Helsedirektoratet

Prosjekteier (IPLOS): Elisabeth Vatten, Helsedirektoratet

Prosjektleder: Jannie de Grijs, Helsedirektoratet

Prosjektgruppe: SSB, NHN, Skatteetaten, KS

Styringsgruppe: NHN, Helsedirektoratet,SSB, KS

​Fant du det du lette etter?​