Logo for print

Prosjektets formål er å sikre effektiv og kvalitetsmessig forvaltning av pasientrettigheter i forbindelse med fristbrudd, i tillegg til å redusere risiko for feil og kostnader ved behandling av fristbruddsaker.

​Bakgrunn og behov

Dagens saksbehandlingssystem er lite effektivt og baserer seg i stor grad på manuell flytting og dobbeltføring av data. Analog formidling av helseopplysninger er tidkrevende, og pasientene får ikke behandling i henhold til lovkrav.
Analog kommunikasjon krever tid og gir risiko for feil. På grunn av manglende styringsdata har Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) lite kunnskap om tjenesten. Det er også uklart om lovgivers intensjon blir oppfylt.
Dette hindrer effektiv styring og riktige avtaleinngåelser.

Prosjektets formål er å sikre effektiv og kvalitetsmessig forvaltning av pasientrettigheter i forbindelse med fristbrudd. Prosjektet skal også redusere risiko for feil og redusere kostnader ved behandling av fristbruddsaker.

Forventede gevinster

Kvantitative gevinster:

  • Oppfyllelse av pasientrettigheter

  • Redusert sykefravær i befolkningen

  • Tiltakets forventede levetid = 10 år

  • Reduksjon av årsverk i Helfo

Kvalitative gevinster:

  • Bedre kvalitet i saksbehandlingen

  • Treffsikre avtaler

  • Oppgaver samles i samme miljø

  • Omdømme

Tidsplan, leveranser og milepæler

  • Nytt saksbehandlingssystem/fagmodul

  • Oppdateringer og endringer i Fristbruddportalen som understøtter dialog med spesialisthelsetjenesten og formidling av nødvendige helseopplysninger og funksjonalitet for leverandører

Mulighet for å ta ut statistikk/styringsdata

Berørte aktører

Helfo, HF, NHN, fristbruddpasient

Organisering av prosjektet

 

​Fant du det du lette etter?​