Logo for print

Prosjektet samarbeider med tre kommuner om bestilling av funksjonalitet hos fagsystemleverandører slik at dialogmeldinger kan sendes med vedlegg mellom omsorgstjenesten og fastleger.

​Bakgrunn og behov

I forbindelse med prosjekt statlig finansiert og initiert omsorgstjenester (SIO) er det behov for bedret kommunikasjon mellom omsorgstjenesten og fastleger ifm saksbehandling/utredning og oppfølging av helse- og omsorgstjenestetilbudet til den enkelte bruker/pasient.  Elektroniske meldinger benyttes for kommunikasjon, men det er ikke mulig å sende vedlegg til disse meldingene. Det er behov for å få på plass vedleggsfunksjonalitet.

Forventede gevinster

Det sendes i dag både elektroniske meldinger og papirmeldinger på grunn av manglende funksjonalitet for vedlegg. Å få på plass vedleggsfunksjonalitet vil være ett av flere tiltak for å redusere bruk av papir. Videre har det betydning for kvalitet i saksbehandlingen og oppfølging av den enkelte pasient med rask formidling av nødvendig helseinformasjon mellom partene.

Tidsplan, leveranser og milepæler

En teknisk/funksjonell kravspek som skal være en del av en bestilling til fagsystemleverandørene.

En vurdering av mulige meldingstyper, deres egnethet og funksjonell fremstilling i leverandørsystemene 

Oppfølging og testing av meldingsutveksling med vedlegg i samarbeid med avd. standardisering i Direktoratet for e-helse, NHN og leverandørene.

Berørte aktører

Brukere, legekontor og omsorgstjenesten. Fagystemleverandører i kommunen (Tieto, Visma, Acos), journalleverandører fastlege (Winmed, System x og Plenario) for sending og mottak.

Organisering av prosjektet

 

​Fant du det du lette etter?​