Logo for print

Prosjektet skal realisere spesialisthelsetjenestens behov for strukturerte data som er avdekket i SAFEST-prosjektet (NIKT).

​Bakgrunn og behov

Legemiddelverket har i forbindelse med E-reseptprogrammet utviklet FEST-tjenesten. FEST-tjenesten inneholder informasjon om alt som kan forskrives per resept i Norge, og danner grunnlag for all elektronisk forskrivning i Norge. Sykehusene ønsker at FEST også skal benyttes som støtte for bruk av legemidler internt i sykehus, gjennom elektroniske kurvesystemer. Det er behov for å Utvide FEST som felles nasjonalt legemiddelregister for å møte spesialisthelsetjenestens behov:

  • Sikker, effektiv og korrekt ordinering, istandgjøring og håndtering av legemidler i spesialisthelsetjenesten.

  • Felles løsninger som fremmer kvalitet og standardisering

Forventede gevinster

  • Mer presis ordinering vil gi færre feilmedisineringssituasjoner, øke kvaliteten i pasientbehandlingen og redusere faren for pasientskader og dødsfall relatert til feilmedisinering.

  • Færre feilmedisineringer vil redusere utgifter knyttet til behandling av dette samt redusere antall liggedøgn.

  • Behov for færre lokale forvaltningsressurser knyttet til legemiddelhåndtering i regionene, redusert tidsbruk knyttet til legemiddelhåndtering, og dermed mer effektiv pasientbehandling.

Tidsplan, leveranser og milepæler

Legemiddelverket gjennomfører et detaljeringsprosjekt våren 2017 basert på resultatet fra SAFEST planlegging, tiltak 29.4, Nasjonal IKT. Detaljeringsprosjektet skal levere en plan og nødvendige styringsdokumenter for et gjennomføringsprosjekt:

Konseptfase: 01.16 – 06.16 (SAFEST, NIKT 29.4)

Planlegging: 01.17 –06.17

Gjennomføring: 08.17 – 07.19

Realisering (foreløpig, vil estimeres i detaljeringsprosjektet): Januar 2018 -

Berørte aktører

  • Den europeiske legemiddelkontrollen EMA (ISO/SPOR) og Direktoratet for e-helse (standardisering)

  • Kurve- og EPJ-prosjekter (implementering)

  • E-resept (implementering)

Organisering av prosjektet

Prosjektet er et Nasjonal IKT-tiltak som gjennomføres i samarbeid mellom Nasjonal IKT og Legemiddelverket. Legemiddelverket bør ha ansvaret for at legemiddelinformasjonen blir tilbudt på egnet måte. De regionale helseforetakene er ansvarlig for å ta ut gevinstene ved å benytte tilbudt legemiddelinformasjon i sine systemer og prosesser.

​Fant du det du lette etter?​