Logo for print

Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten samordner nettsidene til alle foretakene i de fire helseregionene og integrerer disse tettere med informasjon på helsenorge.no.

Bakgrunn og behov

Hovedprosjektet «Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten» avsluttes i desember 2016. Gjennom prosjektet er 36 nettsteder etablert i løsningen på helsenorge.no-plattformen. «Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten – fase 2» er et videreutviklingsprosjekt, der oppgaver som ikke ble prioritert innenfor rammen av hovedprosjektet blir løst, i tillegg til nye tiltak.

Rapport fra analysefasen (PDF) 

Forventede gevinster

For innbyggere/pasienter:

- Økt kvalitet i og mer relevant helseinformasjon
- Økt egenmestring 

Tidsplan og milepæler

Tidsplan og leveranser for fase 2, videreutvikling er under planlegging (desember 2016).

Berørte aktører

- Alle foretakene i de fire helseregionene.

- Direktoratet for e-helse

- Helsedirektoratet

Organisering av prosjektet

Prosjektet eies av de fire helseregionene ved kommunikasjonsdirektørene. Direktoratet for e-helse har rolle som leverandør av løsningen.


Prosjektet koordineres gjennom et nasjonalt redaksjonsråd, bestående av representanter fra de fire helseregionene og fire helseforetak:

Bente Aae (Helse Vest), Tor Harald Haukås (Helse Midt-Norge), Gunn Kristin Sande (Helse Sør-Øst) og Siw Sandvik (Helse Nord)

Nasjonalt redaksjonsråd ledes av Christin Nyland.

Mandat (helsenorge.no)

 

​Fant du det du lette etter?​